CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
24/7 Wsparcie Online

Cross-copying


Cross-copying to unikalny system stworzony dla inwestorów i traderów CopyFX, który pozwala im na rozszerzenie możliwości współpracy na platformach MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Co to daje inwestorom?

Aktywność inwestorów nie jest już ograniczona do uczestników o tym samym rodzaju konta: system cross-copying pozwala zapisać się na konto każdego tradera.

Dlaczego jest to dochodowe dla traderów?

System cross-copying pozwala traderom pozyskiwać nowych subskrybentów i otrzymywać większą prowizję za skopiowane transakcje, dzięki czemu zyskują oni więcej.


WARUNKI SUBSKRYPCJI W SYSTEMI CROSS-COPYING

System cross-copying pozwala poprawnie połączyć konto inwestora z kontem tradera, nawet jeśli ich konta się różnią. Opisany system cross-copying znajduje się w poniższej tabeli:

Konto Inwestora

Konto Tradera
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate

- nie ma ograniczeń co do kopiowania transakcji.

- podczas kopiowania transakcji, inwestor narażony jest na ryzyko związane z różnicą w rodzajach spreadów, wymogami marginesu itd.

CO SIĘ STANIE JEŚLI KONTO TRADERA, KTÓREGO SUBSKRYBUJESZ, RÓŻNI SIĘ OD TWOJEGO?

Warunki handlowe dla poszczególnych kont mogą się różnić, na przykład wartości spreadów, prowizji, czy maksymalnej dźwigni, wraz z zestawami dostępnych instrumentów handlowych. W rezultacie może zaistnieć to, co następuje:

  • Wystąpią w końcu rozbieżności w wynikach handlowych, nawet jeśli depozyty Tradera i Inwestora były takie same.
  • Niektóre transakcje Tradera nie zostaną skopiowane na konto Inwestora.

SZCZEGÓLNE ASPEKTY PROCEDURY KOPIOWANIA MIĘDZY KONTAMI STANDARD A KONTAMI PRIME

Dla przykładu, Inwestor z kontem Prime subskrybuje Tradera z kontem Pro. W takim przypadku konto Inwestora nie ma dostępu do instrumentu handlowego, użytego przez Tradera, czego rezultatem jest nieskopiowanie transakcji.

Gdy Inwestor z profesjonalnym kontem Prime kopiuje inwestycje, kwotowania w większości przypadków są znacznie lepsze niż w transakcjach Tradera, który posiada konto standard. Jednak Inwestor z tego typu kontem zostanie obciążony dodatkowymi kosztami z powodu prowizji brokera za wolumen obrotu, co nie dotyczy konta Tradera.

SZCZEGÓLNE ASPEKTY PROCEDURY KOPIOWANIA TRANSAKCJI MIĘDZY KONTAMI CENT I STANDARD

Gdy transakcje są kopiowane z konta standard na konto cent, ich wolumen w standardowych lotach zostanie skopiowany w lotach centowych. W takim przypadku wolumen zostanie podzielony przez 100. Jeśli transakcje są kopiowane w drugą stronę (z konta cent na konto standard), wolumen skopiowany przez Inwestora będzie pomnożony przez 100.

Dla przykładu, Trader ma 10 000 centów amerykańskich (100 USD) na swoim koncie. Pierwszy subskrybent używa konta cent z 20 000 centów amerykańskich, podczas gdy drugi posiada konto standard z kwotą 20 000 USD. Obaj subskrybenci wybrali tryb proporcjonalnego kopiowania transakcji. Transakcja Tradera na 1 lot centowy zostanie skopiowana jako 2 loty centowe dla pierwszego subskrybenta oraz 2 loty standardowe (200 lotów centowych) dla drugiego subskrybenta.

SPECJALNE ASPEKTY PROCEDURY KOPIOWANIA MIĘDZY KONTAMI MT5

Kopiowanie krzyżowe między kontami MT5 jest dozwolone. Jednocześnie nie jest możliwe krzyżowe kopiowanie pomiędzy kontami MT4 i MT5.