CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
24/7 Wsparcie Online

Ograniczenia


Następujące ograniczenia dotyczą uczestników CopyFX:

Trader

1. Ograniczenia względem prowizji dla systemu "Trader na prowizji"

Trader otrzymuje prowizję wyłącznie za transakcje, gdzie zysk Inwestora wyniósł więcej niż całkowita suma prowizji.

2. Ograniczenia względem prowizji dla systemu "Trader na zysku"

Trader otrzymuje prowizję wyłącznie wtedy jeśli różnica między zyskiem Inwestora a stratą za skopiowaną transakcję w trakcie okresu inwestycyjnego jest na plus.

3. Ograniczenie liczby kont

Trader nie może mieć więcej niż 100 kont.

4. Ograniczenia względem zmiany warunków subskrypcji

Warunki subskrypcji mogą zostać zmienione raz na 24 godziny. Zaktualizowane warunki subskrypcji zaczynają obowiązywać w najbliższy poniedziałek po zmianie warunków, jeśli zostały dokonane między poniedziałkiem a piątkiem, lub w następny poniedziałek po najbliższym, gdy zmian dokonano w weekend.