CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
24/7 Wsparcie Online

Jak obliczana jest rentowność?


Głównym parametrem wykazującym powodzenie tradera jest "Rentowność". W systemie CopyFX, "Rentowność" obliczana jest według następującej formuły:

P = ( (Equity_end_1 / Equity_begin_1) * (Equity_end_2 / Equity_begin_2) * ... * (Equity_end_N / Equity_begin_N) - 1) * 100%

P – dochodowość (zysk) w%.
Equity_begin_X – kapitał własny na początek okresu X.
Equity_end_X – kapitał własny X na koniec okresu X.
N – ostatni z okresów, uwzględnianych w obliczeniach.

Okresy są podzielone na operacje bilansowe. Wzór oblicza dochodowość w % od momentu otwarcia rachunku lub momentu całkowitej utraty funduszy (gdy Kapitał jest mniejszy lub równy zero). Należy pamiętać, że wycofanie wszystkich środków z rachunku (gdy kapitał własny wynosi zero) nie jest uważane za całkowitą utratę środków.