CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Xếp hạng nhà giao dịchBộ lọc bổ sung
Khả năng sinh lời,%
từ: đến: %
Khả năng sinh lời, USD
từ: đến: USD
Mức rút vốn tối đa
từ: đến: %
Danh mục đầu tư, USD
từ: đến: USD
Nhà giao dịch
từ: đến: u.
Nhà đầu tư
từ: đến: inv.
Số tiền gửi tối thiểu
từ: đến: USD
Mức độ rủi ro
Tiền tệ
Đã mở tài khoản, ngày
từ: đến:
# Giao dịch Khả năng sinh lời, USD Khả năng sinh lời,% Mức rút
vốn tối đa
Đã mở tài khoản, ngày Nhà giao dịch Số dư, USD Danh mục đầu tư, USD
#
1
Giao dịch

JTL1972 - JTL ETH

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
10 230.21
Khả năng sinh lời,%
17.50
Mức rút
vốn tối đa
-35.14%
Đã mở tài khoản, ngày
382
Nhà giao dịch
171
Số dư, USD
40 266.91
Danh mục đầu tư, USD
40 266.91
#
2
Giao dịch

DreamTrade

Pro

Khả năng sinh lời, USD
8 772.92
Khả năng sinh lời,%
42.69
Mức rút
vốn tối đa
-23.33%
Đã mở tài khoản, ngày
18
Nhà giao dịch
72
Số dư, USD
19 842.47
Danh mục đầu tư, USD
60 222.44
#
3
Giao dịch

VipTradingClub - FOREX 10000

ECN

Khả năng sinh lời, USD
8 379.30
Khả năng sinh lời,%
13.12
Mức rút
vốn tối đa
-25.33%
Đã mở tài khoản, ngày
587
Nhà giao dịch
154
Số dư, USD
18 482.97
Danh mục đầu tư, USD
414 735.73
#
4
Giao dịch

TakeYourProfit - Road to Million

Pro

Khả năng sinh lời, USD
5 682.40
Khả năng sinh lời,%
145.13
Mức rút
vốn tối đa
-19.10%
Đã mở tài khoản, ngày
70
Nhà giao dịch
57
Số dư, USD
11 110.26
Danh mục đầu tư, USD
11 655.22
#
5
Giao dịch

HALKTRADER - HALK

ECN

Khả năng sinh lời, USD
4 116.79
Khả năng sinh lời,%
92.80
Mức rút
vốn tối đa
-50.98%
Đã mở tài khoản, ngày
300
Nhà giao dịch
195
Số dư, USD
9 055.93
Danh mục đầu tư, USD
53 210.66
#
6
Giao dịch

traderz01

Pro

Khả năng sinh lời, USD
2 931.07
Khả năng sinh lời,%
204.74
Mức rút
vốn tối đa
-74.83%
Đã mở tài khoản, ngày
91
Nhà giao dịch
13
Số dư, USD
3 930.51
Danh mục đầu tư, USD
3 930.51
#
7
Giao dịch

Marinewind

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 250.94
Khả năng sinh lời,%
60.20
Mức rút
vốn tối đa
-29.39%
Đã mở tài khoản, ngày
178
Nhà giao dịch
53
Số dư, USD
5 901.49
Danh mục đầu tư, USD
6 663.16
#
8
Giao dịch

Germanyforex - Gernanyforex

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 080.20
Khả năng sinh lời,%
17.82
Mức rút
vốn tối đa
-20.56%
Đã mở tài khoản, ngày
189
Nhà giao dịch
24
Số dư, USD
14 084.29
Danh mục đầu tư, USD
14 556.20
#
9
Giao dịch

FXPuigTrade

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 047.43
Khả năng sinh lời,%
104.97
Mức rút
vốn tối đa
-61.81%
Đã mở tài khoản, ngày
107
Nhà giao dịch
48
Số dư, USD
3 946.83
Danh mục đầu tư, USD
3 947.05
#
10
Giao dịch

TRexPro

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 939.20
Khả năng sinh lời,%
10.54
Mức rút
vốn tối đa
-11.10%
Đã mở tài khoản, ngày
200
Nhà giao dịch
17
Số dư, USD
20 068.82
Danh mục đầu tư, USD
20 068.82
#
11
Giao dịch

FXStability

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 848.44
Khả năng sinh lời,%
3.05
Mức rút
vốn tối đa
-1.33%
Đã mở tài khoản, ngày
662
Nhà giao dịch
6
Số dư, USD
57 912.02
Danh mục đầu tư, USD
80 177.11
#
12
Giao dịch

FDCForex - FDC Trading EA

ProCent

Khả năng sinh lời, USD
1 758.31
Khả năng sinh lời,%
35.60
Mức rút
vốn tối đa
-28.64%
Đã mở tài khoản, ngày
125
Nhà giao dịch
105
Số dư, USD
5 437.41
Danh mục đầu tư, USD
5 437.41
#
13
Giao dịch

vippro

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 731.45
Khả năng sinh lời,%
37.73
Mức rút
vốn tối đa
-30.00%
Đã mở tài khoản, ngày
400
Nhà giao dịch
40
Số dư, USD
4 943.56
Danh mục đầu tư, USD
4 943.56
#
14
Giao dịch

karajan

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 570.28
Khả năng sinh lời,%
65.19
Mức rút
vốn tối đa
-78.45%
Đã mở tài khoản, ngày
255
Nhà giao dịch
2
Số dư, USD
3 849.07
Danh mục đầu tư, USD
3 849.07
#
15
Giao dịch

RoboFXCopyTrade

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 464.41
Khả năng sinh lời,%
4.22
Mức rút
vốn tối đa
-8.34%
Đã mở tài khoản, ngày
351
Nhà giao dịch
35
Số dư, USD
20 007.66
Danh mục đầu tư, USD
20 441.75
#
16
Giao dịch

BUMMER

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 452.37
Khả năng sinh lời,%
43.80
Mức rút
vốn tối đa
-57.22%
Đã mở tài khoản, ngày
55
Nhà giao dịch
6
Số dư, USD
5 884.46
Danh mục đầu tư, USD
6 005.39
#
17
Giao dịch

AVDBRN - avdmid

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 445.06
Khả năng sinh lời,%
12.47
Mức rút
vốn tối đa
-73.63%
Đã mở tài khoản, ngày
632
Nhà giao dịch
36
Số dư, USD
37 393.24
Danh mục đầu tư, USD
37 393.24
#
18
Giao dịch

SberFX

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 434.09
Khả năng sinh lời,%
3.91
Mức rút
vốn tối đa
-4.90%
Đã mở tài khoản, ngày
161
Nhà giao dịch
29
Số dư, USD
38 101.87
Danh mục đầu tư, USD
419 125.32
#
19
Giao dịch

trailrocker - trailrocker

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 418.11
Khả năng sinh lời,%
47.48
Mức rút
vốn tối đa
-42.80%
Đã mở tài khoản, ngày
290
Nhà giao dịch
36
Số dư, USD
4 358.80
Danh mục đầu tư, USD
4 358.80
#
20
Giao dịch

Sentinel

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 327.58
Khả năng sinh lời,%
116.70
Mức rút
vốn tối đa
-21.10%
Đã mở tài khoản, ngày
14
Nhà giao dịch
172
Số dư, USD
1 126.88
Danh mục đầu tư, USD
25 912.24