CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Xếp hạng nhà giao dịchBộ lọc bổ sung
Khả năng sinh lời,%
từ: đến: %
Khả năng sinh lời, USD
từ: đến: USD
Mức rút vốn tối đa
từ: đến: %
Danh mục đầu tư, USD
từ: đến: USD
Nhà giao dịch
từ: đến: u.
Nhà đầu tư
từ: đến: inv.
Số tiền gửi tối thiểu
từ: đến: USD
Mức độ rủi ro
Tiền tệ
Đã mở tài khoản, ngày
từ: đến:
# Giao dịch Khả năng sinh lời, USD Khả năng sinh lời,% Mức rút
vốn tối đa
Đã mở tài khoản, ngày Nhà giao dịch Số dư, USD Danh mục đầu tư, USD
#
1
Giao dịch

RocketFundFX

ECN

Khả năng sinh lời, USD
225 314.50
Khả năng sinh lời,%
128.18
Mức rút
vốn tối đa
-63.22%
Đã mở tài khoản, ngày
22
Nhà giao dịch
51
Số dư, USD
317 342.18
Danh mục đầu tư, USD
472 495.55
#
2
Giao dịch

ProTrader8

Pro

Khả năng sinh lời, USD
80 827.49
Khả năng sinh lời,%
5.48
Mức rút
vốn tối đa
-63.39%
Đã mở tài khoản, ngày
105
Nhà giao dịch
26
Số dư, USD
1 044 356.53
Danh mục đầu tư, USD
1 056 088.14
#
3
Giao dịch

ForexPlus2000 - Real plus

ECN

Khả năng sinh lời, USD
10 743.44
Khả năng sinh lời,%
23.18
Mức rút
vốn tối đa
-64.73%
Đã mở tài khoản, ngày
54
Nhà giao dịch
156
Số dư, USD
57 236.57
Danh mục đầu tư, USD
60 976.00
#
4
Giao dịch

Calm1

ECN

Khả năng sinh lời, USD
9 023.03
Khả năng sinh lời,%
22.49
Mức rút
vốn tối đa
-1.89%
Đã mở tài khoản, ngày
38
Nhà giao dịch
105
Số dư, USD
49 336.58
Danh mục đầu tư, USD
54 014.02
#
5
Giao dịch

Masterpiece - speed scalping

ECN

Khả năng sinh lời, USD
3 390.00
Khả năng sinh lời,%
174.40
Mức rút
vốn tối đa
-72.40%
Đã mở tài khoản, ngày
12
Nhà giao dịch
3348
Số dư, USD
10 331.79
Danh mục đầu tư, USD
10 331.79
#
6
Giao dịch

CopyMoney1 - Trader Money

ECN

Khả năng sinh lời, USD
3 131.83
Khả năng sinh lời,%
86.45
Mức rút
vốn tối đa
-41.73%
Đã mở tài khoản, ngày
10
Nhà giao dịch
269
Số dư, USD
6 754.32
Danh mục đầu tư, USD
12 055.03
#
7
Giao dịch

dream

Pro

Khả năng sinh lời, USD
3 070.30
Khả năng sinh lời,%
7.75
Mức rút
vốn tối đa
-2.97%
Đã mở tài khoản, ngày
17
Nhà giao dịch
52
Số dư, USD
42 101.20
Danh mục đầu tư, USD
42 474.25
#
8
Giao dịch

SniperJ - Trend Robots

Pro

Khả năng sinh lời, USD
3 045.25
Khả năng sinh lời,%
7.60
Mức rút
vốn tối đa
-31.09%
Đã mở tài khoản, ngày
444
Nhà giao dịch
54
Số dư, USD
61 283.43
Danh mục đầu tư, USD
62 806.65
#
9
Giao dịch

Yogin - Elder

Pro

Khả năng sinh lời, USD
2 206.54
Khả năng sinh lời,%
132.69
Mức rút
vốn tối đa
-30.95%
Đã mở tài khoản, ngày
38
Nhà giao dịch
158
Số dư, USD
3 554.20
Danh mục đầu tư, USD
3 868.35
#
10
Giao dịch

enchantress

ECN

Khả năng sinh lời, USD
2 140.38
Khả năng sinh lời,%
12.73
Mức rút
vốn tối đa
-6.32%
Đã mở tài khoản, ngày
378
Nhà giao dịch
23
Số dư, USD
20 604.72
Danh mục đầu tư, USD
71 708.69
#
11
Giao dịch

Bufo - TESLA buy and hold

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 802.43
Khả năng sinh lời,%
9.25
Mức rút
vốn tối đa
-48.11%
Đã mở tài khoản, ngày
851
Nhà giao dịch
0
Số dư, USD
35 473.16
Danh mục đầu tư, USD
170 737.47
#
12
Giao dịch

Markus4

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 719.86
Khả năng sinh lời,%
657.25
Mức rút
vốn tối đa
-63.95%
Đã mở tài khoản, ngày
15
Nhà giao dịch
86
Số dư, USD
1 734.63
Danh mục đầu tư, USD
13 685.60
#
13
Giao dịch

Aluxcapital - Alux Capital Trading

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 645.43
Khả năng sinh lời,%
10.32
Mức rút
vốn tối đa
-18.16%
Đã mở tài khoản, ngày
9
Nhà giao dịch
28
Số dư, USD
17 621.43
Danh mục đầu tư, USD
24 706.40
#
14
Giao dịch

GigaTrader - Personal System

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 555.55
Khả năng sinh lời,%
18.16
Mức rút
vốn tối đa
-11.48%
Đã mở tài khoản, ngày
22
Nhà giao dịch
125
Số dư, USD
10 119.42
Danh mục đầu tư, USD
11 225.38
#
15
Giao dịch

WaitForIt - SUPER PROFIT SO

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 480.22
Khả năng sinh lời,%
196.89
Mức rút
vốn tối đa
-17.99%
Đã mở tài khoản, ngày
15
Nhà giao dịch
40
Số dư, USD
2 271.88
Danh mục đầu tư, USD
2 407.21
#
16
Giao dịch

MasterTraderSystem - MasterTrader Mix

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 399.33
Khả năng sinh lời,%
15.02
Mức rút
vốn tối đa
-41.33%
Đã mở tài khoản, ngày
565
Nhà giao dịch
0
Số dư, USD
15 535.84
Danh mục đầu tư, USD
15 569.75
#
17
Giao dịch

Billions23

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 375.59
Khả năng sinh lời,%
3.04
Mức rút
vốn tối đa
-99.62%
Đã mở tài khoản, ngày
5
Nhà giao dịch
40
Số dư, USD
9.47
Danh mục đầu tư, USD
184.29
#
18
Giao dịch

easy124

ECN

Khả năng sinh lời, USD
1 270.28
Khả năng sinh lời,%
3.89
Mức rút
vốn tối đa
-2.24%
Đã mở tài khoản, ngày
606
Nhà giao dịch
32
Số dư, USD
33 905.62
Danh mục đầu tư, USD
570 917.84
#
19
Giao dịch

EvgenH - AT XAUUSD Prime USD

Prime

Khả năng sinh lời, USD
1 266.96
Khả năng sinh lời,%
2.65
Mức rút
vốn tối đa
-1.53%
Đã mở tài khoản, ngày
226
Nhà giao dịch
232
Số dư, USD
50 124.82
Danh mục đầu tư, USD
178 183.42
#
20
Giao dịch

W21inc - W21inc

Pro

Khả năng sinh lời, USD
1 115.07
Khả năng sinh lời,%
35.38
Mức rút
vốn tối đa
-5.66%
Đã mở tài khoản, ngày
6
Nhà giao dịch
14
Số dư, USD
3 498.72
Danh mục đầu tư, USD
3 693.03