CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Trình Widgets

Widgets là một công cụ "mạnh mẽ" để thu hút khách hàng, vì khách truy cập sẵn sàng nhấp vào các liên kết bên trong chúng để biết thêm thông tin chi tiết. Việc đặt tiện ích "Xếp hạng CopyFX" trên trang web sẽ giúp khách hàng của bạn theo dõi các Nhà giao dịch đang hoạt động trực tuyến và đăng ký nhận ưu đãi của họ. Để đặt tiện ích con trên tài nguyên web của bạn, bạn phải chèn mã HTML của nó vào mã nguồn trang web của bạn.