CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Chi nhánh


Nền tảng CopyFX và nhóm RoboForex đưa ra một số phương án hợp tác.

 

Chương trình liên kết Đối tác của nhà giao dịch

Thu hút các Nhà đầu tư trực tiếp vào tài khoản của các Nhà giao dịch đã chọn và nhận một phần hoa hồng của họ cho điều đó!

Sau khi trở thành đối tác của một hoặc một số Nhà giao dịch CopyFX, bạn sẽ nhận được:

Một liên kết liên kết duy nhất được sử dụng để thu hút Nhà đầu tư vào tài khoản của Nhà giao dịch

Một số phần của hoa hồng do những nhà đầu tư này trả cho Nhà giao dịch

Làm thế nào để trở thành đối tác của Nhà giao dịch?

1. Mở tài khoản tại RoboForex trong trường hợp bạn chưa có.
2. Đi đến "Chương trình liên kết thương nhân" trang của Khu vực Thành viên RoboForex của bạn.
3. Chọn Nhà giao dịch mà bạn quan tâm từ Xếp hạng. Trong tab "Chương trình liên kết" của thẻ điều kiện đăng ký hiện tại, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển khoản hoa hồng cho đơn vị liên kết của mình và tạo liên kết đơn vị liên kết.


Chương trình liên kết RoboForex

 
Thanh toán kịp thời hoa hồng liên kết. Số tiền hoa hồng của bạn phụ thuộc vào khối lượng giao dịch của các khách hàng đã thu hút của bạn. Tài khoản liên kết với tỷ lệ hoa hồng liên kết tăng lên.
 
Phát triển mạng lưới liên kết của riêng bạn với chương trình đa cấp. Hỗ trợ và giúp đỡ từ RoboForex trong các vấn đề quảng bá và tiếp thị. Tiếp cận các tài liệu tiếp thị khác nhau.
 
Toàn quyền kiểm soát hoạt động liên kết của bạn trong Khu vực thành viên của bạn. Mô tả chi tiết về hoa hồng của bạn và báo cáo về các khách hàng đã thu hút. Hỗ trợ khách hàng và kỹ thuật chuyên nghiệp 24/7 trực tuyến.

Mở tài khoản  >

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về chương trình Cộng tác viên của chúng tôi trên RoboForex trang mạng.