CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Nền tảng CopyFX


CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép được phát triển. CopyFX dựa trên sự hợp tác giữa Nhà đầu tư và Chuyên gia. Nhà đầu tư sao chép các giao dịch của Chuyên gia (Chuyên gia) và ngược lại, Chuyên gia sẽ nhận được hoa hồng từ các Nhà đầu tư đã đăng ký sao chép lệnh của họ.

CopyFX không giới hạn vai trò mà bạn có thể chọn trong hệ thống: tất cả các Chuyên gia trên thị trường ngoại hối có thể hoạt động với tư cách là Nhà đầu tư và Chuyên gia.

VAI TRÒ CỦA BẠN TRONG COPYFX LÀ GÌ?

NGƯỜI MỚI GIAO DỊCH VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư chỉ trả tiền cho các giao dịch sinh lời được sao chép từ tài khoản của Chuyên gia. Chuyên gia có thể đặt tỷ lệ hoa hồng cố định khi cài đặt điều kiện Copy.

CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA GIAO DỊCH GIÀU KINH NGHIỆM

Các nhà đầu tư trả cho Nhà giao dịch một khoản hoa hồng cho tổng số lượng giao dịch được sao chép, được thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Nhà giao dịch có thể đặt tỷ lệ phần trăm trong tổng lợi nhuận nhận được từ Nhà đầu tư.

NGƯỜI MỚI SỬ DỤNG HỆ THỐNG

Nhà đầu tư không phải trả hoa hồng cho các giao dịch được sao chép và Chuyên gia không nhận được hoa hồng theo cách đó. Nhờ cách tiếp cận này, Nhà đầu tư có thể đầu tư vào chiến lược của Chuyên gia và ngược lại, Chuyên gia có thể thu hút Nhà đầu tư đầu tiên Copy tài khoản của họ.

MỞ TÀI KHOẢN

TẠI SAO COPYFX CÓ LỢI CHO BẠN?

  • Giao dịch trên các nền tảng phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5, cũng như trong ứng dụng di động R StocksTrader và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.
  • “Minh bạch hóa” mọi hoạt động cho Nhà đầu tư và Chuyên gia.
  • Hệ thống sao chép chéo độc đáo, cho phép Nhà đầu tư sao chép giao dịch của Chuyên gia ngay cả khi loại tài khoản của họ khác nhau.
  • Nhiều loại tài khoản dành cho người mới bắt đầu, các Nhà đầu tư và Chuyên gia có kinh nghiệm với các chiến lược giao dịch khác nhau.
  • Nhà đầu tư có thể hủy hoặc sửa đổi các giao dịch mà họ đã sao chép từ Chuyên gia.
  • Chuyên gia được tự do lựa chọn các điều kiện khi làm việc với Nhà đầu tư; hoạt động giao dịch của họ không bị can thiệp từ bên ngoài.

CÁC CƠ HỘI KHÁC ĐỂ ĐẦU TƯ