CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Chương trình liên kết Đối tác của nhà giao dịch


Bạn muốn gia tăng cơ hội kiếm tiền của mình với CopyFX? Cài đặt các quyền lợi cho đối tác của bạn, để họ giúp bạn thu hút nhiều Nhà đầu tư hơn nữa! Hàng chục đối tác của RoboForex có thể quan tâm đến bạn và sự thành công của bạn. Bằng cách thu hút nhiều Nhà đầu tư sao chép lệnh trên tài khoản của bạn, họ sẽ gia tăng thu nhập cho bạn, đổi lại bạn sẽ giúp họ kiếm tiền hoa hồng.

Bằng cách tham gia chương trình liên kết đối tác, bạn được:

  • Gia tăng sự ủng hộ từ Nhà đầu tư và chiến lược của bạn sẽ được nhiều người ghi nhận.
  • Tăng số lượng nhà đầu tư.
  • Gia tăng Lợi nhuận nhờ các Nhà đầu tư mới thu hút được.

Làm thế nào để kích hoạt chương trình đối tác liên kết?

  1. Mở tài khoản CopyFX, nếu bạn chưa có.
  2. Truy cập trang "Cài đặt CopyFX" để cài đặt các điều kiện đăng ký hoặc thay đổi chúng.
  3. Trong phần thiết lập các điều kiện đăng ký, bạn sẽ thấy mục, "Chương trình liên kết". Đánh tích vào ô và chọn phần trăm hoa hồng bạn muốn trả cho các đối tác.

Tôi sẽ nhận được bao nhiêu, nếu tôi bật chương trình liên kết cho tài khoản của mình?

Chương trình liên kết sẽ giúp bạn tăng số lượng Nhà đầu tư đăng ký và số tiền hoa hồng bạn sẽ nhận được. Hãy kiểm tra ví dụ:

Không có chương trình liên kết

Chế độ cài đặt: Hưởng lợi nhuận

Hoa hồng: 15%

Người đăng ký: 3


Lợi nhuận của mỗi người đăng ký: 100 USD


Hoa hồng của bạn:
100 USD * 3 * 15% = 45 USD

45 USD

Với chương trình liên kết

Chế độ cài đặt: Hưởng lợi nhuận

Hoa hồng: 15%

Người đăng ký: 3


Cộng sự: 1

Hoa hồng: 30%

Người đăng ký cộng sự thu hút được: 3


Lợi nhuận của mỗi người đăng ký: 100 USD


Hoa hồng từ người đăng ký của bạn:
100 USD * 3 * 15% = 45 USD

Hoa hồng từ những người đăng ký cộng sự thu hút được
100 USD * 3 * 15% = 45 USD


Hoa hồng trả cho đối tác:
45 USD * 30% = 13,5 USD


Thu nhập thực nhận 76,5 USD

76,5 USD

CÀI ĐẶT CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CHO TÀI KHOẢN CỦA BẠN NGAY BÂY GIỜ!