CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Số liệu thống kê CopyFX

403 365 823

Tổng số đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng của các nhà giao dịch hàng đầu

1
261,720.00
Lợi nhuận
106335437
Số giao dịch
2022-02-24 20:30:46
Thời gian đóng cửa
2
139,510.00
Lợi nhuận
8043760
Số giao dịch
2021-12-23 16:40:15
Thời gian đóng cửa
3
114,828.00
Lợi nhuận
105226625
Số giao dịch
2022-02-07 21:50:34
Thời gian đóng cửa

Tất cả thống kê tài khoản

418 574
Tất cả tài khoản
 
135 908
 
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
 
282 666
 
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
46 142 195.05
Số dư của tất cả các tài khoản
 
7 395 783.83
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
 
38 746 411.22
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
38 694
Tài khoản đang hoạt động
 
10 129
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
 
28 565
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
42 391 847.16
Số dư của tài khoản đang hoạt động
 
6 843 430.56
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
 
35 548 416.60
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư