CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Số liệu thống kê CopyFX

353 973 116

Tổng số đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng của các nhà giao dịch hàng đầu

1
261,720.00
Lợi nhuận
106335437
Số giao dịch
2022-02-24 20:30:46
Thời gian đóng cửa
2
139,510.00
Lợi nhuận
8043760
Số giao dịch
2021-12-23 16:40:15
Thời gian đóng cửa
3
114,828.00
Lợi nhuận
105226625
Số giao dịch
2022-02-07 21:50:34
Thời gian đóng cửa

Tất cả thống kê tài khoản

366 512
Tất cả tài khoản
 
113 762
 
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
 
252 750
 
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
63 187 901.88
Số dư của tất cả các tài khoản
 
7 661 131.10
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
 
55 526 770.78
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
38 542
Tài khoản đang hoạt động
 
9 229
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
 
29 313
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
59 752 053.89
Số dư của tài khoản đang hoạt động
 
7 122 240.00
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
 
52 629 813.89
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư