CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Số liệu thống kê CopyFX

304 052 771

Tổng số đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng của các nhà giao dịch hàng đầu

1
139,510.00
Lợi nhuận
8043760
Số giao dịch
2021-12-23 16:40:15
Thời gian đóng cửa
2
103,514.60
Lợi nhuận
32112198
Số giao dịch
2019-04-12 00:44:52
Thời gian đóng cửa
3
103,463.85
Lợi nhuận
32028338
Số giao dịch
2019-04-12 00:44:52
Thời gian đóng cửa

Tất cả thống kê tài khoản

318 915
Tất cả tài khoản
 
93 310
 
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
 
225 605
 
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
46 642 343.46
Số dư của tất cả các tài khoản
 
7 431 702.75
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
 
39 210 640.71
 
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
32 489
Tài khoản đang hoạt động
 
8 080
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
 
24 409
 
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
43 077 939.14
Số dư của tài khoản đang hoạt động
 
6 937 677.52
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
 
36 140 261.62
 
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư