CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Nhà đầu tư


Bạn đã quyết định trở thành Nhà đầu tư CopyFX và không biết bắt đầu từ đâu? Mục dưới đây bao gồm các điểm chính yếu trong hoạt động với CopyFX cùng với câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Để tìm hiểu thêm về các tính năng cụ thể của nền tảng và vai trò của bạn, hãy truy cập phần "Trợ giúp".

Cách trở thành Nhà đầu tư trong CopyFX:

1 Bạn mở một tài khoản giao dịch và gửi tiền vào tài khoản đó.

2Nhà đầu tư đăng ký vào tài khoản của Nhà giao dịch.

3Các giao dịch từ tài khoản của Nhà giao dịch được sao chép sang tài khoản của Nhà đầu tư.

4Nhà giao dịch nhận hoa hồng của mình (bước này không áp dụng cho Nhà giao dịch không có hoa hồng).

5Lợi nhuận thu được trong thời gian ưu đãi (trừ đi hoa hồng được chuyển vào tài khoản của Nhà giao dịch) vẫn còn trong tài khoản của Nhà đầu tư.

Điều này có thể hữu ích cho một Nhà đầu tư:

Làm thế nào để mở tài khoản?

Nếu bạn đã có Khu vực Thành viên RoboForex, bạn có thể sử dụng bất kỳ tài khoản dựa trên MT4/5 nào (ngoại trừ tài khoản MT5 với mô hình hạch toán vị thế ròng, cũng như tài khoản R StocksTrader với mô hình phòng ngừa rủi ro, để đầu tư vào nền tảng CopyFX.

Nếu bạn chưa phải là khách hàng của công ty, bạn phải đăng ký Khu vực Thành viên và mở tài khoản thuộc bất kỳ loại nào ngoại trừ tài khoản MT5 và R StocksTrader với mô hình hoạch toán vị thế ròng.

Vui lòng lưu ý, tài khoản R StocksTrader chỉ có thể được sử dụng để sao chép giao dịch (đặt điều kiện và đăng ký Nhà giao dịch) trong ứng dụng di động và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.

Tôi có thể mở loại tài khoản nào?

Các loại tài khoản sẵn có để đầu tư vào nền tảng CopyFX: ProCent, Pro, ECN, Prime, Pro-Affiliate, ECN Affiliate, Cent Affiliate và R StocksTrader. Vui lòng lưu ý tài khoản R StocksTrader chỉ có thể được sử dụng để sao chép giao dịch (đặt điều kiện và đăng ký Nhà giao dịch) trong ứng dụng di động và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về các loại tài khoản trên trang"Loại Tài khoản" .

Làm cách nào để chọn Nhà giao dịch?

Khi chọn Nhà giao dịch, bạn nên chú ý đến những điều sau:

1. Chỉ số lợi nhuận của nhà giao dịch. Mức độ chuyên nghiệp và năng lực của Nhà giao dịch tỷ lệ thuận với sự ổn định thu nhập của họ.

2. Hoạt động của nhà giao dịch. Wise and responsible trader doesn’t leave his/her "workplace" for more than one week.

3. Phong cách giao dịch của Trader. Nhà giao dịch càng hung hăng, thì khả năng anh ta / cô ta mất một phần đáng kể trong số tiền đã đầu tư càng cao.

4. Số lượng người đăng ký của Trader. Nó cho biết số lượng người đăng ký, những người tin tưởng vào khả năng của anh ấy / cô ấy và coi anh ấy / cô ấy là một đối tác đáng tin cậy.

Làm thế nào để đăng ký Nhà giao dịch?

Để đăng ký tài khoản Nhà đầu tư của bạn (MT4/5) với tài khoản của Nhà giao dịch (MT4/5), hãy truy cập trang "Xếp hạng Nhà giao dịch" trong Khu vực Thành viên của bạn. Trong bảng xếp hạng, bạn có thể sử dụng các bộ lọc khác nhau để tìm Nhà giao dịch phù hợp với tiêu chí của bạn hơn những người khác.

Bạn có thể đăng ký tài khoản của họ ngay lập tức bằng cách nhấp vào "+" trong trường cụ thể (nếu Nhà giao dịch chỉ định chế độ đăng ký là "Miễn phí") hoặc tìm hiểu thêm về họ trước bằng cách nhấp vào tên của họ trong bảng.

Xếp hạng Nhà giao dịch của R StocksTrader có thể được xem trong ứng dụng di động và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về cách đăng ký Nhà giao dịch trên trang"Cách kết nối với Nhà giao dịch" .

Làm thế nào để quản lý các đăng ký của tôi?

Bạn có thể quản lý đăng ký cỉa mình với Nhà giao dịch MT4/5 trên trang "Cài đặt CopyFX" trong Khu vực Thành viên của bạn. Bạn có thể đăng ký một số Nhà giao dịch cùng một lúc, cũng như hủy đăng ký nhận từ các Nhà giao dịch không còn hứng thú với bạn nữa.

Bạn có thể quản lý đăng ký của bạn với Nhà giao dịch R StocksTrader trong ứng dụng di động và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về cách quản lý đăng ký của mình trên trang on"Quản lý đăng ký" .

Khi nào hoa hồng của Nhà giao dịch được xóa khỏi tài khoản của tôi?

Hoa hồng cho các giao dịch bạn đã sao chép được chuyển vào tài khoản của Nhà giao dịch khi:

  • Chu kỳ đầu tư do Chuyên gia chỉ định đã kết thúc. Hoa hồng được trả vào tài khoản của họ vào thứ Bảy lúc 1:00 sáng theo giờ máy chủ.
  • Bạn hủy đăng ký. Hoa hồng được xóa sau vài phút sau khi đăng ký bị hủy.
  • Bạn chuyển / rút tiền từ tài khoản của mình trước khi thời gian đầu tư kết thúc. Khoản hoa hồng được ghi giảm vài phút sau khi bạn thực hiện thao tác cân bằng.

Sau khi hoa hồng được xóa, phần còn lại của lợi nhuận của bạn vẫn còn trong tài khoản của bạn.

Làm cách nào để rút tiền lãi?

Bạn có thể rút lợi nhuận từ tài khoản của mình trên "Rút tiền" trang Khu vực thành viên của bạn. Vui lòng chú ý đến các điều kiện rút tiền được mô tả trên "Hạn chế" trang.