CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Bảng xếp hạng


Các công cụ hữu ích nhất để tìm kiếm Chuyên gia trong hệ thống CopyFX:

Khả năng sinh lời

Thông số quan trọng nhất được sử dụng khi đánh giá thành công của Chuyên gia là lợi nhuận từ hoạt động giao dịch của họ. Công thức tính lợi nhuận trong hệ thống CopyFX giúp xác định thông số này cho từng Chuyên gia một cách chính xác nhất có thể.

Khả năng sinh lời được tính như sau:

Ở đâu:

P –lợi nhuận (lợi nhuận) tính bằng%.
Equity_begin_X –Vốn chủ sở hữu đầu chu kỳ X.
Equity_end_X – Vốn chủ sở hữu cuối chu kỳ X.
N – chu kỳ cuối cùng được tính đến khi tính toán lợi nhuận.

Các chu kỳ được chia cho các phép toán số dư. Công thức tính toán lợi nhuận theo% kể từ thời điểm tài khoản được tạo hoặc kể từ thời điểm tổng số tiền bị thua lỗ trong tài khoản (Vốn chủ sở hữu bằng hoặc nhỏ hơn 0). Xin lưu ý rằng việc rút toàn bộ tiền từ tài khoản (Vốn chủ sở hữu bằng 0) sẽ không được coi là tổng số tiền bị mất trong tài khoản.

Bảng xếp hạng

Khả năng sinh lời cùng với các thông số khác về thành công của Chuyên gia được hiển thị rõ nhất trong Bảng xếp hạng. Các phương án được cung cấp bởi Bảng xếp hạng chỉ được giới hạn bởi mong muốn và nhu cầu của bạn.

Xem và so sánh khả năng sinh lời của người tham gia

Tìm hiểu về các giá trị "giảm thiểu vốn" tối đa

Tìm những Chuyên gia có kinh nghiệm nhất

Kết hợp các thông số và chọn phương án tốt nhất!

Khi sử dụng Bảng xếp hạng CopyFX, hãy luôn tính đến thực tế là Chuyên gia có thể có nhiều tài khoản. Đó là lý do tại sao, chúng tôi khuyên bạn nên đọc về kết quả trước đó của Chuyên gia, phân tích chúng và chỉ sau đó bạn mới nên đưa ra quyết định có đăng ký hay không.

Không phải tất cả các tài khoản giao dịch của nền tảng đều được hiển thị trong Bảng xếp hạng. Truy cập phần Câu hỏi thường gặp để tìm hiểu cách Bảng xếp hạng CopyFX được biên soạn.

Thẻ của Chuyên gia

Tất cả dữ liệu thống kê về Chuyên gia có sẵn trong phương án Chuyên gia của họ. Thẻ chứa thông tin về tài khoản đang hoạt động của họ, bao gồm cả lịch sử giao dịch và đăng ký. Dữ liệu này sẽ giúp bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn và có lợi nhất cho bạn.

Phân tích kết quả trước đó của Chuyên gia

Nghiên cứu kỹ điều kiện đăng ký của họ

Đặt câu hỏi cho Chuyên gia về chiến lược của họ

Đăng ký Chuyên gia ngay khi truy cập thẻ