CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Sao chép chéo


Sao chép chéo là một hệ thống độc đáo được tạo ra cho Nhà đầu tư và Nhà giao dịch CopyFX, cho phép họ mở rộng cơ hội hợp tác trong nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5.

Lợi ích của các nhà đầu tư?

Hoạt động của nhà đầu tư không còn bị giới hạn với việc phải sử dụng loại tài khoản giống Chuyên gia: hệ thống sao chép chéo cho phép bạn đăng ký tài khoản của bất kỳ Chuyên gia nào.

Tại sao nó lại mang lại lợi nhuận cho Chuyên gia?

Hệ thống sao chép chéo cho phép Chuyên gia thu hút người đăng ký mới và nhận thêm hoa hồng cho các giao dịch sao chép, và do đó, thu được nhiều lợi nhuận hơn.


ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ TRONG HỆ THỐNG SAO CHÉP

Hệ thống sao chép chéo cung cấp cơ hội kết nối chính xác tài khoản của Nhà đầu tư với tài khoản của Chuyên gia, ngay cả khi tài khoản của họ thuộc các loại khác nhau. Sơ đồ sao chép chéo được hiển thị trong bảng dưới đây:

Tài khoản của nhà đầu tư

Tài khoản của Chuyên gia
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate
ProCent
Pro
ECN
Prime
Pro-Affiliate
ECN Affiliate
Cent Affiliate

- không có giới hạn cho việc sao chép giao dịch.

Khi sao chép giao dịch, Nhà đầu tư phải chịu rủi ro liên quan đến sự khác biệt về spread, yêu cầu ký quỹ, v.v.

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA NẾU LOẠI TÀI KHOẢN CỦA MỘT CHUYÊN GIA BẠN ĐĂNG KÝ KHÁC VỚI LOẠI TÀI KHOẢN CỦA BẠN?

Các điều kiện giao dịch cho các loại tài khoản khác nhau có thể khác nhau, ví dụ như spread, hoa hồng và đòn bẩy tối đa, cùng với các bộ công cụ giao dịch khác nhau. Do đó, những điều sau có thể xảy ra:

  • Cuối cùng, sẽ có sự khác biệt trong kết quả giao dịch ngay cả khi tiền vốn của Chuyên gia và Nhà đầu tư giống nhau.
  • Một số giao dịch của Chuyên gia sẽ không được sao chép vào tài khoản của Nhà đầu tư.

CÁC KHÍA CẠNH ĐẶC BIỆT CỦA THỦ TỤC SAO CHÉP GIỮA TÀI KHOẢN STANDARD VÀ TÀI KHOẢN PRIME

Ví dụ: Nhà đầu tư có tài khoản Prime đăng ký với Chuyên gia có tài khoản Pro. Trong trường hợp này, tài khoản của Nhà đầu tư không có quyền truy cập vào công cụ giao dịch được Chuyên gia sử dụng, do đó giao dịch này sẽ không được sao chép.

Khi Nhà đầu tư có tài khoản Prime để sao chép các giao dịch, giá trong hầu hết các trường hợp đều tốt hơn đáng kể so với các giao dịch của Chuyên gia có tài khoản standard. Tuy nhiên, Nhà đầu tư dùng tài khoản Prime sẽ bị tính thêm phí hoa hồng trên khối lượng giao dịch. Mức phí này không được áp dụng cho loại tài khoản của Chuyên gia.

HỖ TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA THỦ TỤC SAO CHÉP GIỮA TÀI KHOẢN CENT VÀ TÀI KHOẢN TIÊU CHUẨN

Khi các giao dịch được sao chép từ tài khoản standard sang tài khoản cent, khối lượng của chúng trong các lot tiêu chuẩn sẽ được sao chép theo lot cent. Trong trường hợp này, khối lượng sẽ chia cho 100. Nếu các giao dịch được sao chép theo hướng ngược lại (từ xu sang tài khoản tiêu chuẩn), khối lượng do Nhà đầu tư sao chép sẽ được nhân với 100.

Ví dụ: một Chuyên gia có 10.000 US cent (100 USD) trong tài khoản của họ. Người đăng ký đầu tiên sử dụng tài khoản cent với 20.000 US cent, trong khi người thứ hai - tài khoản tiêu chuẩn 20.000 USD. Cả hai người đăng ký đã chọn một chế độ sao chép tỷ lệ. Giao dịch của Chuyên gia với 1 lot cent sẽ được sao chép thành 2 lot cent vào tài khoản của người đăng ký đầu tiên, và 2 lot tiêu chuẩn (200 lot cent) với tài khoản của người đăng ký thứ hai.