CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Người mới bắt đầu


CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép. Nó được phát triển để Chuyên gia và Nhà đầu tư có thể xác định các phương án hợp tác cụ thể, đôi bên cùng có lợi và phù hợp nhất cho mỗi bên.

Bạn đóng vai trò gì?

Trước khi bắt đầu làm việc với CopyFX, bạn cần xác định rõ mình thuộc nhóm người dùng nào.

Nhà đầu tư Nhà đầu tư

Bạn có tiền và muốn đầu tư vào giao dịch, nhưng bạn chưa sẵn sàng tự giao dịch. Bạn có thể đăng ký sao chép tín hiệu từ Chuyên gia đã chọn và sao chép giao dịch của họ vào tài khoản của mình ngay cả khi không cài đặt thiết bị đầu cuối giao dịch.

Chuyên gia (Nhà giao dịch) Chuyên gia (Nhà giao dịch)

Bạn hiểu biết khá rõ về thị trường ngoại hối, giao dịch có lợi nhuận và muốn nhận thêm lợi nhuận nhờ vào kinh nghiệm và kiến thức của mình. Sau khi trở thành Chuyên gia CopyFX, bạn sẽ nhận được hoa hồng hoặc một khoản lợi nhuận cố định của Nhà đầu tư khi cho phép họ sao chép giao dịch của bạn.

Bạn sẽ làm việc như thế nào?

Nếu bạn đã quyết định được vai trò của mình trong CopyFX là gì, thì đã đến lúc tìm hiểu về nền tảng này và cách hoạt động của nó.

Mục đích của Nhà đầu tư là sao chép các giao dịch của Chuyên gia. Để bắt đầu sao chép giao dịch, Nhà đầu tư phải thực hiện những việc sau:

  • Mở tài khoản giao dịch.
  • Nạp ít nhất 100 USD vào tài khoản (đọc thêm về số tiền đã nạp trong Phần Câu hỏi thường gặp).
  • Chọn Chuyên gia từ Bảng xếp hạng (Một trong các bài đăng trong blog CopyFX sẽ giúp các Chuyên gia mới bắt đầu làm quen với Nhà đầu tư).
  • Đăng ký tài khoản của Chuyên gia.

Bạn đã sẵn sàng trở thành Nhà đầu tư chưa? Đọc thông tin bổ sung và câu trả lời cho câu hỏi thường gặp trên trang "Nhà đầu tư" tại trang web của chúng tôi.

Mục đích của Chuyên gia là thu hút Nhà đầu tư và nhận thêm lợi nhuận hoặc hoa hồng họ trả. Để bắt đầu hoạt động với tư cách là Chuyên gia, bạn phải:

  • Mở tài khoản CopyFX.
  • Nạp ít nhất 100 USD vào tài khoản (đọc thêm về số tiền đã nạp trong Phần Câu hỏi thường gặp).
  • Cài đặt các điều kiện đăng ký.

Sau đó, tài khoản của bạn sẽ được hiển thị trong Bảng xếp hạng và Nhà đầu tư sẽ có thể đăng ký vào tài khoản đó. Nếu đây là lần đầu tiên bạn hoạt động với tư cách là nhà cung cấp tín hiệu, hãy đọc bài "Bạn tìm nhà đầu tư ở đâu và bằng cách nào? đăng trên blog của chúng tôi, bạn cũng có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích tại đây.

Bạn đã sẵn sàng trở thành Chuyên gia chưa? Đọc thông tin bổ sung và câu trả lời cho câu hỏi thường gặp trên trang "Chuyên gia" tại trang web của chúng tôi.

Tôi có thể chọn những loại tài khoản nào?

Nhà đầu tư và Chuyên gia có cơ hội lựa chọn từ một số loại tài khoản.

Tài khoản Cent dành cho Chuyên gia và Nhà đầu tư

Nếu bạn đã quen thuộc với thị trường Forex, nhưng chưa quen với việc giao dịch trên tài khoản standard, bạn nên chọn tài khoản cent. Sự khác biệt chính giữa tài khoản cent và tài khoản standard là bạn có thể giao dịch các lot nhỏ hơn, bởi vì tiền tệ cơ sở tính bằng cent chứ không phải bằng đô la (hoặc đơn vị tiền tệ khác). Tìm hiểu thêm về tài khoản cent.

Tài khoản Cent

Tài khoản standard dành cho Chuyên gia và Nhà đầu tư

Các Chuyên gia có kinh nghiệm, những người khá tự tin và sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình trong CopyFX, có thể chọn các tài khoản standard, được mô tả trên "Loại tài khoản".

Tài khoản standard