CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Chính sách bảo mật


RoboForex không chỉ cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn đảm bảo sự riêng tư và bảo mật hoàn toàn cho mỗi khách hàng của chúng tôi. Translation 3 This policy applies not only to the current customers, but also to past and future clients. Chính sách này không chỉ áp dụng cho các khách hàng hiện tại mà còn cho các khách hàng trong quá khứ và tương lai. Translation

Thông tin cá nhân

Mọi thông tin về hoạt động của bạn do các chuyên gia của chúng tôi thu thập chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh và nhằm tăng chất lượng dịch vụ, cung cấp kịp thời cho bạn thông tin về các dịch vụ và sản phẩm mới của RoboForex, đánh giá kỹ lưỡng khả năng tài chính và nhu cầu của bạn, cũng như để xử lý các giao dịch.

Loại thông tin nào chúng tôi sử dụng

  • Thông tin đăng ký bạn đã cung cấp trong đơn và các tài liệu khác (tên, chữ đệm, họ, địa chỉ bưu điện, e-mail, ngày sinh, nghề nghiệp, thu nhập và tài sản của bạn.)
  • Thông tin về các giao dịch của bạn với các đối tác của RoboForex và chúng tôi cũng như thông tin mà chúng tôi đã trao đổi, chẳng hạn như số dư tài khoản, câu trả lời của chúng tôi cho các câu hỏi của bạn, hoạt động giao dịch của bạn.
  • Thông tin về cảnh báo đến, thông báo, tin tức và đăng ký.
  • Thông tin ID được sử dụng để xác minh danh tính của bạn (hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe, cũng như thông tin thu được từ văn phòng tín dụng, cơ quan địa chỉ và các nguồn không phải RoboForex khác.)

Dữ liệu này là cần thiết để bảo vệ bạn và danh tiếng của chúng tôi cũng như ngăn chặn rửa tiền.

Bánh quy

Cookie là các tệp chứa thông tin được trang web sử dụng để tính lưu lượng truy cập (số lượng người truy cập). RoboForex có thể truy cập cookie trang web của nó trên PC của bạn để xác định quảng cáo và tài nguyên nào được yêu cầu nhiều nhất về mặt thu hút khách hàng tiềm năng, đánh giá sự quan tâm của bạn đến các dịch vụ khác nhau và theo dõi hoạt động của bạn trên trang web. Tất cả thông tin được bảo mật nghiêm ngặt và không liên quan đến bất kỳ khách hàng cụ thể nào.

Công nghệ bảo mật

RoboForex sử dụng công nghệ tiên tiến cho các kết nối bảo mật (SSL) để bảo vệ thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Công nghệ SSL cung cấp khả năng bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy khỏi sự đánh chặn của các bên thứ ba. Chúng tôi không ngừng cải tiến các công nghệ bảo mật của mình để ngăn chặn các hành vi xâm nhập vào hệ thống.

Truyền thông tin đến công ty liên kết

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bảo mật nêu trên với các đối tác kinh doanh của mình để nâng cao chất lượng dịch vụ và thông báo cho khách hàng về các dịch vụ mới của RoboForex. Danh sách các đối tác bao gồm các công ty mà chúng tôi sở hữu hoặc quản lý.

Truyền thông tin cho các bên thứ ba

Không có cách nào các bên thứ ba có thể lấy thông tin về khách hàng của chúng tôi, theo các quy tắc được mô tả trong Chính sách Bảo mật. Các bên thứ ba chỉ có thể truy cập thông tin nếu họ là đối tác kinh doanh của RoboForex. Nếu một công ty đang giúp chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ chất lượng và không phải là đối tác của chúng tôi, thì công ty đó chỉ có thể sử dụng thông tin cần thiết để đảm bảo chất lượng dịch vụ cao.

Thông tin chỉ có thể được tiết lộ khi bạn yêu cầu hoặc khi có sự đồng ý của bạn. Hãy nhớ rằng RoboForex quá coi trọng danh tiếng của mình để bán thông tin bí mật của bạn.

Truyền thông tin đến các cơ quan quản lý

Trong các trường hợp ngoại lệ, RoboForex có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nếu việc tiết lộ đó là yêu cầu của luật hiện hành hoặc các quy định khác. Ví dụ: chúng tôi sẽ phải tiết lộ thông tin cá nhân để tuân theo lệnh của tòa án hoặc yêu cầu chính thức, cũng như trong trường hợp bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi.

Từ chối cung cấp thông tin

Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin do chuyên gia của chúng tôi yêu cầu. Trong trường hợp này, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn hỗ trợ đầy đủ và đảm bảo chất lượng dịch vụ cho tài khoản của bạn, vì chúng tôi phải đảm bảo tất cả thông tin bạn cung cấp là hoàn toàn chính xác và thông báo cho bạn kịp thời về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin của bạn.