CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Cảnh báo rủi ro


THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

1. Đòn bẩy. Các giao dịch được thực hiện trên tài khoản giao dịch có mức độ rủi ro cao. Số tiền ký quỹ ban đầu để thực hiện một giao dịch thấp hơn rất nhiều so với kích thước lô tối thiểu trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng, do đó mọi giao dịch đều được thực hiện bằng đòn bẩy. Biến động tương đối nhỏ của giá tài sản giao dịch sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tài sản của bạn. Đòn bẩy là một con dao hai lưỡi - nó có thể có lợi cho bạn cũng như chống lại bạn. Bạn có thể mất tiền ký quỹ và các tài sản khác đã ký quỹ để duy trì ký quỹ. Nếu giá tài sản giao dịch thay đổi so với vị trí của bạn, dẫn đến yêu cầu ký quỹ tăng lên, bạn có thể được yêu cầu duy trì mức ký quỹ của mình và ký quỹ bổ sung. Trong trường hợp bạn từ chối làm điều đó, vị thế của bạn có thể bị đóng lại với một khoản lỗ.

2. Lệnh hạn chế rủi ro. Các lệnh để hạn chế rủi ro, ví dụ - "Cắt lỗ" hoặc "Giới hạn dừng" có thể không có hiệu lực nếu điều kiện thị trường không cho phép thực hiện lệnh ở mức giá đã đặt trong lệnh

RỦI RO BỔ SUNG, NGOẠI HỐI THƯỜNG GẶP

3. Hoa hồng và các khoản phí khác. Trước khi bạn bắt đầu thực hiện giao dịch, bạn phải tìm hiểu những khoản hoa hồng, khoản thanh toán và các chi phí khác có thể được yêu cầu từ bạn. Những chi phí này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng của bạn hoặc có thể làm tăng khoản lỗ của bạn.

4. Rủi ro tiền tệ. Lợi nhuận và thua lỗ tổng thể của bạn sẽ phụ thuộc vào sự biến động của báo giá tiền tệ.

5. Các cách thực hiện giao dịch. Thị trường tiền tệ không được quản lý chặt chẽ, do đó, để làm cho người mua và người bán giao dịch không có nhu cầu gặp nhau. Tính thanh khoản cho giao dịch được cung cấp ở chế độ điện tử tự động, báo giá và giá được thay đổi do sự thay đổi về tính thanh khoản do kết quả của quá trình đấu giá. Hầu hết các nền tảng giao dịch điện tử là hoàn toàn tự động. Nhưng giống như bất kỳ công nghệ nào khác, các hệ thống như vậy có thể dễ hỏng và có thể xảy ra sự cố. Bạn nên liên hệ với công ty mà bạn đang giải quyết để được hướng dẫn chi tiết cho những trường hợp như vậy.

Giao dịch điện tử.Giao dịch trên sàn giao dịch điện tử có thể không chỉ khác với giao dịch trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng mà còn khác với các sàn giao dịch khác. Nếu bạn thực hiện giao dịch thông qua nền tảng giao dịch điện tử, bạn phải chịu rủi ro liên quan đến nền tảng này, bao gồm cả những sự cố có thể xảy ra. Do đó, lệnh của bạn có thể không được thực hiện đúng cách.

RỦI RO MÀ THÀNH VIÊN COPYFX CHẤP NHẬN:

7. Chủ đầu tư

7.1 Nhà đầu tư đồng ý với thực tế rằng việc tham gia vào hệ thống CopyFX có liên quan đến rủi ro. Nhà đầu tư hoàn toàn chấp nhận rủi ro về các khoản lỗ có thể xảy ra, có thể xảy ra do hoạt động của Nhà giao dịch trong Ưu đãi đã chọn.
7.2Một nhà đầu tư chấp nhận rằng sự thiếu hiểu biết hoặc đọc sai Điều khoản Sử dụng Hệ thống CopyFX và / hoặc Điều kiện ưu đãi không giải phóng anh ta khỏi trách nhiệm và / hoặc rủi ro.
7.3 Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thực tế là giá thực hiện của các lệnh trên tài khoản này có thể khác với giá thực hiện trên tài khoản của Nhà giao dịch. Công ty không bồi thường khoản chênh lệch lãi / lỗ và hoa hồng có thể có cho các giao dịch như vậy.
7.4 Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro liên quan đến thực tế là Nhà giao dịch có thể không có giấy phép xác nhận năng lực của mình.
7.5 Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro thua lỗ có thể xảy ra do Nhà giao dịch có thể đóng một phần vị thế của mình và điều đó sẽ dẫn đến việc đóng vị thế hiện tại và mở ngay vị thế mới trên tài khoản của Nhà đầu tư. Vị trí mới trên tài khoản của Nhà đầu tư sẽ có quy mô tương đối ngang bằng với vị trí của Nhà giao dịch.
7.6 Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro mà tổng yêu cầu ký quỹ cho tài khoản của Nhà giao dịch và Nhà đầu tư có thể khác nhau.
7.7 Nhà đầu tư chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra về tổn thất hoặc lợi nhuận bị mất có thể xảy ra do làm tròn giá trị khi sử dụng các cài đặt linh hoạt về khối lượng trong quá trình sao chép các giao dịch của Nhà giao dịch.
7.8 Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro về các khoản lỗ có thể xảy ra hoặc lợi nhuận bị mất có thể xảy ra do cài đặt sao chép không chính xác, cũng như không thể chỉnh sửa cài đặt saukết nối với Phiếu mua hàng của Nhà giao dịch.

8. Trader

8.1 Nhà giao dịch chấp nhận thực tế rằng việc tham gia vào hệ thống CopyFX có liên quan đến rủi ro. Nhà giao dịch chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch trên tài khoản của mình và chấp nhận mọi rủi ro theo Thỏa thuận của Khách hàng và các điều kiện của Phiếu mua hàng mà anh ta đã chọn. Nhà giao dịch thực hiện các hoạt động giao dịch thay mặt cho chính mình, trên tài khoản của chính mình và tự chịu rủi ro.
8.2 Nhà giao dịch chấp nhận rủi ro thực tế là Nhà đầu tư có thể không có đủ kinh nghiệm và kiến thức có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư và tiền hoa hồng của Nhà giao dịch.
8.3 Nhà giao dịch chấp nhận rủi ro không nhận được tổng số tiền hoa hồng vì thực tế là Nhà đầu tư có thể không có đủ tiền để thực hiện hoạt động đó Công ty không chịu trách nhiệm và không bồi thường phần chênh lệch hoa hồng trong những trường hợp như vậy.