CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Thay đổi lịch giao dịch (ngày nghỉ tháng 5)

25.04.2018 / 18:14

Kính gửi các nhà đầu tư và thương nhân,

Chúng tôi thông báo cho bạn biết rằng do những ngày nghỉ lễ ở Nga (Mùa xuân và Ngày Lao động và Ngày Chiến thắng) và Châu Âu, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch trình đã thay đổivào ngày 1 và 9 tháng 5 năm 2018.

RoboForex

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 1 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 2 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Ngày 9 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên DAX (DE30Cash)


 • Ngày 1 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 2 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

R Trader

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 1 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 2 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.
 • Ngày 9 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 10 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Châu Âu (UK100, SPA35, GER30, FRA40)


 • Ngày 1 tháng 5 năm 2018 - không giao dịch.
 • Ngày 2 tháng 5 năm 2018 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Vui lòng tính đến những thay đổi này trong lịch trình khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

Trân trọng,
Nhóm CopyFX