CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

CopyFX Đặc trưng


Nền tảng CopyFX được đặc biệt thiết kế để mở rộng cơ hội giao dịch của bạn cho dù bạn có đang tự mình giao dịch hay không. Mỗi nhóm khách hàng CopyFX được cung cấp tất cả các điều kiện để giao dịch thoải mái nhất trong các tùy chọn tương tác khác nhau:

Dành cho Nhà đầu tư

  • Cơ hội sao chép lệnh từ một Chuyên gia đã chọn và trả cho họ hoa hồng cho mỗi giao dịch sinh lời ("Chuyên gia hưởng hoa hồng"). Tất cả các giao dịch không sinh lời sẽ được sao chép nhưng bạn không phải trả hoa hồng cho Chuyên gia.
  • Cơ hội sao chép các lệnh từ một Chuyên gia đã chọn và trả cho họ một số tiền cố định trong tổng lợi nhuận của bạn ("Chuyên gia hưởng lợi nhuận"). Hoa hồng sẽ không được trả cho Chuyên gia trong trường hợp bạn bị lỗ.
  • Cơ hội sao chép các giao dịch từ Chuyên gia đã chọn mà không phải trả hoa hồng cho họ đối với các giao dịch đã sao chép ("Chuyên gia không có hoa hồng").

Đối với Chuyên gia:

  • Cơ hội trở thành Chuyên gia hưởng hoa hồng và nhận hoa hồng cố định cho mỗi giao dịch sinh lời được sao chép từ bạn.
  • Cơ hội để trở thành Chuyên gia hưởng lợi nhuận và nhận được tổng lợi nhuận cố định cho tất cả các giao dịch sinh lời được sao chép từ bạn.
  • Cơ hội trở thành Chuyên gia không có hoa hồng, không nhận hoa hồng từ người đăng ký, nhưng bạn sẽ nhận được sự tin tưởng của các nhà đầu tư, nhờ đó có lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các chuyên gia khác.

Chuyên gia và Nhà đầu tư CopyFX được cung cấp hệ thống sao chép lệnh đơn giản và dễ hiểu, các tùy chọn tùy chọn linh hoạt và một hệ thống thanh toán minh bạch. Ngoài ra, người dùng nền tảng được phép mở tài khoản cent, điều này có thể giúp người dùng so sánh trải nghiệm CopyFX với mong đợi của họ với số tiền đầu tư ít hơn.

Hiểu rõ rủi ro của bạn:

Mặc dù là Nhà đầu tư CopyFX, bạn không phải thực hiện các hoạt động giao dịch của riêng mình, nhưng bạn vẫn chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả tài chính (lãi hay thua lỗ) của tất cả các giao dịch trong tài khoản của mình, giống hệt như khi chúng được thực hiện bởi cá nhân bạn. Bởi các lệnh được sao chép từ tài khoản chuyên gia, và chuyên gia đó là do chính bạn lựa chọn.

Điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của bạn đồng thời phải tuân theo:

  • Rủi ro chung, cụ thể đối với giao dịch ký quỹ CFD.
  • Cụ thể đối với các dịch vụ giao dịch sao chép, các rủi ro bổ sung được mô tả trong phần "Rủi ro cần lưu ý" của "Điều khoản Sử dụng CopyFX".

Nó làm cho nhiệm vụ chọn Chuyên gia và một chiến lược để tuân theo thậm chí còn quan trọng hơn việc chọn một công cụ phù hợp để tự giao dịch.

CopyFX có thể hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc này bằng cách cung cấp cho bạn dữ liệu thống kê để giúp bạn có thể phân tích kỹ lưỡng từng chiến lược và đưa ra quyết định sáng suốt.