CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Có bao nhiêu Nhà đầu tư có thể được đăng ký đồng thời tài khoản của một Chuyên gia?


Số lượng người đăng ký cùng một tài khoản của Trader không bị giới hạn.