CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Câu hỏi thường gặp


Trong phần này, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin dưới đây sẽ hữu ích và tiết kiệm thời gian cho bạn.

Mở rộng Tất cả Đóng tất cả

 1. Đối tượng trả phí hoa hồng khi giao dịch trên tài khoản CopyFX?

  Công ty không tính thêm bất kỳ khoản hoa hồng nào khi khách hàng sử dụng CopyFX.

 2. Tôi có thể giao dịch trên những loại tài khoản nào trên nền tảng?

  Bạn có thể chọn bất kỳ tài khoản giao dịch nào để hoạt động trên nền tảng CopyFX, nhưng việc sao chép giao dịch (đặt điều kiện và đăng ký Nhà giao dịch) thông qua tài khoản R StocksTrader chỉ sẵn có trong ứng dụng di động và phiên bản dành cho di động của nền tảng.

 3. Thông tin nào được hiển thị trong Bảng xếp hạng?

  Phần "Bảng xếp hạng" hiển thị tất cả thông tin cần thiết cho Nhà đầu tư, giúp họ đưa ra quyết định hợp lý khi lựa chọn Chuyên gia để đăng ký.

  Bảng xếp hạng hiển thị dữ liệu thống kê sau của từng Chuyên gia:

  • Khả năng sinh lời: tính bằng phần trăm, pips và USD.

   Công thức cơ bản để tính toán khả năng sinh lời có thể được tìm thấy trong phần "Bảng xếp hạng/Khả năng sinh lời" trên trang web của chúng tôi. Khả năng sinh lời tính bằng pips cho một giao dịch được tính trên cơ sở lợi nhuận tính bằng pips cho giao dịch EURUSD của 1 lot, tạo ra lợi nhuận bằng USD giống như giao dịch ban đầu.

   Công thức tính lợi nhuận:

   <Khả năng sinh lời> = <Lợi nhuận từ giao dịch ban đầu bằng USD> / <Giá 1 pip EURUSD> (10 USD).

  • Mức chịu lỗ tối đa.

   Phần trăm Mức chịu lỗ tối đa của tài khoản của Chuyên gia trên số dư tài khoản.

   Công thức tính:

   - ((số dư - vốn chủ sở hữu) / số dư) * 100%

  • Chu kỳ giao dịch.

   Số ngày đã qua kể từ khi Chuyên gia đăng ký CopyFX (không bao gồm các ngày cuối tuần: Thứ Bảy và Chủ Nhật).

  • Số dư.

   Số dư tài khoản của Chuyên gia (theo đơn vị tiền tệ đã chọn).

  • Số lượng lệnh giao dịch.

   Số lượng giao dịch mở và đóng của Chuyên gia kể từ khi họ đăng ký CopyFX.

  • Các nhà đầu tư.

   Số lượng Nhà đầu tư hiện đã đăng ký với Chuyên gia và tổng số dư tài khoản của họ.

 4. Các loại tài khoản của người tham gia có phải khớp với nhau không?

  Nhờ dịch vụ sao chép chéo CopyFX, tài khoản của Chuyên gia và Nhà đầu tư có thể thuộc các loại khác nhau, nhưng hệ thống có một số hạn chế. Để kiểm tra xem bạn có thể đăng ký Chuyên gia bằng một loại tài khoản cụ thể hay không, hãy xem bảng điều kiện đăng ký cho " Sao chép chéo" trên trang web của chúng tôi.

 5. Những nền tảng nào được phép giao dịch trong hệ thống CopyFX?

  Giao dịch trên tài khoản CopyFX sẵn có trong nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5, cũng như trong ứng dụng di động R StocksTrader và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng này.

 6. Lợi nhuận được tính như thế nào?

  Tham số chính, cho biết mức độ thành công của Chuyên gia, là "Khả năng sinh lời". Trong hệ thống CopyFX, "Khả năng sinh lời" được tính theo công thức sau:

  P = ((Vốn chủ sở hữu cuối chu kỳ_1 / Vốn chủ sở hữu đầu chu kỳ_1) * (Vốn chủ sở hữu cuối chu kỳ_2 / Vốn chủ sở hữu đầu chu kỳ_2) * ... * (Vốn chủ sở hữu cuối chu kỳ_N / Vốn chủ sở hữu đầu chu kỳ_N) - 1) * 100%

  Ở đâu:
  P - lợi nhuận (lợi nhuận) tính bằng%.
  Equity_begin_X - vốn chủ sở hữu vào đầu kỳ X.
  Equity_end_X - vốn chủ sở hữu cuối kỳ X.
  N - chu kỳ mới nhất trong các thời kỳ, khả dụng để đưa vào tính toán.

  Các chu kỳ được chia theo sự thay đổi của số dư. Công thức tính toán khả năng sinh lời theo% kể từ thời điểm mở tài khoản hoặc thời điểm mất toàn bộ tiền (khi Vốn chủ sở hữu nhỏ hơn hoặc bằng 0). Xin lưu ý rằng việc rút toàn bộ tiền từ tài khoản (Vốn chủ sở hữu bằng 0) không được coi là tổng số tiền bị mất.

 7. Số tiền ký quỹ tối thiểu cần thiết để bắt đầu hoạt động trong nền tảng là bao nhiêu?

  Để đăng ký Chuyên gia hoặc để tùy chỉnh các điều kiện đăng ký, bạn phải có ít nhất 100 USD trong tài khoản của mình (hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ của tài khoản).

 8. Giao dịch được sao chép trong hệ thống CopyFX nhanh như thế nào?

  Giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện cùng lúc với giao dịch của Chuyên gia.

 9. Những loại lệnh nào khả dụng cho Chuyên gia CopyFX?
  Tài khoản CopyFX Trader cung cấp tất cả các loại lệnh trên cùng một loại tài khoản bên ngoài nền tảng ngoại trừ "Gần đây…".
 10. Bảng xếp hạng CopyFX được hình thành như thế nào?

  Tất cả tài khoản ngoại trừ những tài khoản được liệt kê bên dưới sẽ tự động được đưa vào Bảng xếp hạng CopyFX:

  • Tài khoản có số dư nhỏ hơn 50% theo giới hạn do hệ thống chỉ định thiết lập các điều kiện đăng ký.
  • Các tài khoản có chế độ đăng ký “Theo yêu cầu” mà không bật tùy chọn “Hiển thị trong Bảng xếp hạng”.
  • Tài khoản, không được cài đặt các điều kiện đăng ký cơ bản.
  • Các tài khoản có khả năng sinh lời từ —90% trở xuống trong 10 ngày liên tục.

Gửi câu hỏi của bạn

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của bạn ngay lập tức.