CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Trở thành Nhà đầu tư
trên thị trường Forex

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch trên khắp thế giới và hưởng lợi từ giao dịch của họ

Trở thành Nhà đầu tư

Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay!

Bắt đầu sao chép

Định dạng sao chép lệnh thuận tiện trên thị trường Forex

Bắt đầu sao chép

Nền tảng đầu tư CopyFX

 • Đang chơi
  Copy trading investment platform CopyFX from RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Rating. Working with the Rating and the Card.
 • Đang chơi
  CopyFX: Investors. How to invest | RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Traders. How to create an offer.
 • Đang chơi
  Affiliate program from CopyFX | RoboForex

Tất cả thống kê tài khoản

416 033
Tất cả tài khoản
134 686
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
281 347
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
49 883 163.82
Số dư của tất cả các tài khoản
7 309 165.97
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
42 573 997.85
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
38 473
Tài khoản đang hoạt động
10 148
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
28 325
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
46 210 328.01
Số dư của tài khoản đang hoạt động
6 792 145.10
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
39 418 182.91
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư