CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Trở thành Nhà đầu tư
trên thị trường Forex

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch trên khắp thế giới và hưởng lợi từ giao dịch của họ

Trở thành Nhà đầu tư

Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay!

Bắt đầu sao chép

Định dạng sao chép lệnh thuận tiện trên thị trường Forex

Bắt đầu sao chép

Nền tảng đầu tư CopyFX

 • Đang chơi
  Copy trading investment platform CopyFX from RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Rating. Working with the Rating and the Card.
 • Đang chơi
  CopyFX: Investors. How to invest | RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Traders. How to create an offer.
 • Đang chơi
  Affiliate program from CopyFX | RoboForex

Tất cả thống kê tài khoản

351 391
Tất cả tài khoản
108 015
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
243 376
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
51 639 725.86
Số dư của tất cả các tài khoản
6 689 006.97
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
44 950 718.90
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
36 714
Tài khoản đang hoạt động
9 267
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
27 447
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
47 260 332.42
Số dư của tài khoản đang hoạt động
6 176 750.28
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
41 083 582.14
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư