CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Giao dịch qua mạng xã hội
và sao chép giao dịch forex

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch trên khắp thế giới và hưởng lợi từ giao dịch của họ

Trở thành Nhà đầu tư

Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay!

Bắt đầu sao chép

Định dạng sao chép lệnh thuận tiện trên thị trường Forex

Bắt đầu sao chép

Nền tảng đầu tư CopyFX

 • Đang chơi
  Copy trading investment platform CopyFX from RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Rating. Working with the Rating and the Card.
 • Đang chơi
  CopyFX: Investors. How to invest | RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Traders. How to create an offer.
 • Đang chơi
  Affiliate program from CopyFX | RoboForex

Tất cả thống kê tài khoản

440 353
Tất cả tài khoản
145 810
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
294 543
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
64 844 739.11
Số dư của tất cả các tài khoản
8 342 298.70
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
56 502 440.41
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
43 303
Tài khoản đang hoạt động
12 188
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
31 115
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
60 598 693.70
Số dư của tài khoản đang hoạt động
7 772 789.71
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
52 825 903.99
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư