CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Trở thành Nhà đầu tư
trên thị trường Forex

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch trên khắp thế giới và hưởng lợi từ giao dịch của họ

Trở thành Nhà đầu tư

Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay!

Bắt đầu sao chép

Định dạng sao chép lệnh thuận tiện trên thị trường Forex

Bắt đầu sao chép

Nền tảng đầu tư CopyFX

 • Đang chơi
  Copy trading investment platform CopyFX from RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Rating. Working with the Rating and the Card.
 • Đang chơi
  CopyFX: Investors. How to invest | RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Traders. How to create an offer.
 • Đang chơi
  Affiliate program from CopyFX | RoboForex

Tất cả thống kê tài khoản

397 235
Tất cả tài khoản
126 288
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
270 947
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
41 300 274.09
Số dư của tất cả các tài khoản
7 098 134.04
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
34 202 140.05
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
37 137
Tài khoản đang hoạt động
9 957
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
27 180
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
37 728 353.58
Số dư của tài khoản đang hoạt động
6 565 072.76
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
31 163 280.82
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư