CopyFX là một nền tảng đầu tư giao dịch sao chép thuộc sở hữu của tập đoàn RoboForex.
Hỗ trợ Trực tiếp 24/7

Trở thành Nhà đầu tư
trên thị trường Forex

Sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch trên khắp thế giới và hưởng lợi từ giao dịch của họ

Trở thành Nhà đầu tư

Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay!

Bắt đầu sao chép

Định dạng sao chép lệnh thuận tiện trên thị trường Forex

Bắt đầu sao chép

Nền tảng đầu tư CopyFX

 • Đang chơi
  Copy trading investment platform CopyFX from RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Rating. Working with the Rating and the Card.
 • Đang chơi
  CopyFX: Investors. How to invest | RoboForex
 • Đang chơi
  CopyFX: Traders. How to create an offer.
 • Đang chơi
  Affiliate program from CopyFX | RoboForex

Tất cả thống kê tài khoản

318 915
Tất cả tài khoản
93 310
Tất cả tài khoản của Nhà giao dịch
225 605
Tất cả tài khoản của Nhà đầu tư
46 636 984.14
Số dư của tất cả các tài khoản
7 431 339.86
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà giao dịch
39 205 644.27
Số dư của tất cả các tài khoản của Nhà đầu tư
32 489
Tài khoản đang hoạt động
8 080
Tài khoản đang hoạt động của nhà giao dịch
24 409
Tài khoản đang hoạt động của nhà đầu tư
43 072 579.77
Số dư của tài khoản đang hoạt động
6 937 314.63
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà giao dịch
36 135 265.14
Số dư tài khoản đang hoạt động của Nhà đầu tư