CopyFX - інвестиційна платформа для копіювання торгових операцій, що належить групі компаній РобоФорекс.
Цілодобово, без вихідних

Попередження про Ризики


ВАЛЮТНИЙ РИНОК

1. Ефект кредитного плеча або "важеля". Торгові операції, що здійснюються на ігрових рахунках, містять в собі високий ступінь ризику. Сума початкової застави значно менше розміру мінімальної торгової операції на валютному ринку, тому операції здійснюються з кредитним плечем або важелем. Порівняно невеликий рух ринку буде мати пропорційно більший вплив на активи, які Ви депонували або повинні будете депонувати; це може працювати як на Вас, так і проти Вас. Ви можете понести загальний збиток у розмірі початкової застави і будь-яких додаткових активів, депонованих з метою підтримати вашу позицію. Якщо ринок рухається проти Вашої позиції або зростає необхідний рівень заставного депозиту, Вас можуть попросити підтримати Вашу позицію. Якщо ринок переміщується проти Вашої позиції або зростає необхідний рівень застави, Вас можуть попросити у формі короткого повідомлення доплатити надійні додаткові активи, щоб підтримати Вашу позицію. Якщо Ви відмовляєтеся задовольнити прохання про внесення додаткових активів протягом встановленого часу, Ваша позиція може бути закрита зі збитками, і Ви будете відповідальні за будь-який дефіцит балансу рахунку, що виник.

2. Ордери на обмеження ризику або стратегії. Розміщення певних ордерів (наприклад, ордер "стоп-лосс", або ордера "стоп-ліміт"), які призначені для обмеження збитків у рамках певних сум, може бути неефективним, оскільки ринкові умови можуть зробити неможливим виконання такої заявки/ордера.

ДОДАТКОВІ РИЗИКИ, ЗАГАЛЬНІ НА FOREX

3. Комісія та інші витрати. Перш, ніж Ви почнете здійснювати торгові операції, Ви повинні отримати чітке пояснення всіх комісій, гонорарів, націнок, знижок та інших витрат, за якими Ви будете повинні нести витрати. Ці витрати вплинуть на ваш чистий прибуток або збільшать ваш збиток.

4. Валютні ризики. Прибуток або збиток по операціях залежить від коливань у валютних котируваннях, де є необхідність конвертації однієї валюти в іншу.

5. Засоби здійснення торгових операцій. Валютний ринок не є суворо регламентованим і, отже, не вимагає безпосереднього контакту продавця і покупця при здійснені торгової операції. Навіть якщо котирування або ціни надаються багатьма системами на програмній комп'ютерній основі, котирування і ціни можуть змінитися внаслідок зміни ринкової ліквідності. Багато електронних засобів торгівлі підтримуються системами на програмній комп'ютерній основі для передачі замовлень, виконання або врегулювання операцій. Як і всі засоби і системи, вони уразливі і схильні до тимчасових збоїв або поломок. Рівень Ваших збитків може бути межею обмежень, накладених розповсюджувачем системи, ринком, банківською та / або фінансовою установою. Такі межі можуть змінюватися, тому Ви повинні питати фірму, з якою Ви маєте справу, щодо деталей з даного питання.

6. Електронна торгівля. Торгівля в електронній торговій системі може відрізнятися не тільки від торгівлі на міжбанківському ринку, але також від торгівлі в інших електронних торговельних системах. Якщо Ви здійснюєте торгові операції в електронній торговій системі, Ви піддаєтеся ризику, пов'язаному з системою, включаючи збої в апаратних засобах і програмному забезпеченні. Результатом будь-якого збою системи може стати те, що Ваше замовлення або не виконатися згідно Ваших інструкцій або не виконається зовсім.

РИЗИКИ, ЯКІ БЕРУТЬ НА СЕБЕ УЧАСНИКИ СИСТЕМИ COPYFX:

7. Інвестор

7.1 Інвестор визнає той факт, що участь у системі CopyFX несе в собі ризики. Інвестор приймає ризик втрат, пов'язаних з операціями Трейдера в рамках обраної Оферти, в повному обсязі.
7.2 Інвестор визнає той факт, що незнання або нерозуміння Правил користування системою CopyFX та/або умов Оферти не звільняє його від відповідальності та/або ризиків.
7.3 Інвестор приймає на себе ризик того, що ціни виконання ордерів на його рахунку можуть відрізнятися від цін виконання у Трейдера. Компанія не компенсує Інвестору можливу різницю прибутку/збитку і можливу різницю у величині комісії по таких угодах.
7.4 Інвестор приймає на себе ризики можливої відсутності у Трейдера ліцензії, що підтверджує кваліфікацію Трейдера.
7.5 Інвестор приймає на себе ризики збитків в разі часткового закриття позиції Трейдером на своєму рахунку, в результаті чого позиція Інвестора на його рахунку буде закрита повністю з одночасним відкриттям нового ордера, пропорційного за обсягом поточної позиції Трейдера.
7.6 Інвестор приймає на себе ризик того, що сумарні маржинальні вимоги на рахунку Трейдера і рахунку Інвестора можуть відрізнятися.
7.7 Інвестор бере на себе ризик можливих збитків або втраченого прибутку, що виникли внаслідок округлення значень при використанні гнучкої настройки копіювання об'єму торгових операцій Трейдера.
7.8 Інвестор бере на себе ризик можливих збитків або втраченого прибутку, що виникли внаслідок помилкового (невірного) виставлення параметрів копіювання, а також через відсутність можливості редагування налаштувань підключення до Оферти Трейдера після здійснення цього.

8. Трейдер

8.1 Трейдер визнає той факт, що участь у системі CopyFX несе в собі ризики. Трейдер несе відповідальність за операції на своєму рахунку і приймає на себе всі ризики відповідно до Клієнтської угоди і умов обраної Оферти. Трейдер здійснює операції виключно від свого імені, за свій рахунок і під свою особисту відповідальність.
8.2 Трейдер приймає на себе ризики можливої відсутності у Інвестора достатнього досвіду і рівня знань, що робить вплив на результати торгівлі на рахунку Інвестора і величину комісійних відрахувань Трейдеру.
8.3 Трейдер приймає на себе ризики неотримання повної суми Комісії або її частини через відсутність у Інвестора достатніх коштів на момент проведення операції переказу Комісії на користь Трейдера. Компанія не несе відповідальності і не компенсує різницю в Комісії, якщо її сума не могла бути в повному обсязі списана з торгового рахунку Інвестора на користь Трейдера.