CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เทรด

ตัวกรองเพิ่มเติม
# ผู้เทรด ความสามารถในการทำกำไร, USD ความสามารถในการทำกำไร, % ดรอดาวน์
สูงสุด
จำนวนวันที่เปิดบัญชี การซื้อขาย ยอดคงเหลือ พอร์ตโฟลิโอ, USD
#
1
ผู้เทรด

Mycapitaltrading - AHJ CAPITAL

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
65 500.13
ความสามารถในการทำกำไร, %
781.01
ดรอดาวน์
สูงสุด
-81.91%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
12
การซื้อขาย
88
ยอดคงเหลือ
17 180.24
พอร์ตโฟลิโอ, USD
172 944.12
#
2
ผู้เทรด

viptradingclub

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
12 396.56
ความสามารถในการทำกำไร, %
16.33
ดรอดาวน์
สูงสุด
-20.39%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
132
การซื้อขาย
237
ยอดคงเหลือ
106 479.94
พอร์ตโฟลิโอ, USD
613 937.30
#
3
ผู้เทรด

RenditehamsterDE

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
5 536.38
ความสามารถในการทำกำไร, %
23.02
ดรอดาวน์
สูงสุด
-18.56%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
271
การซื้อขาย
0
ยอดคงเหลือ
27 331.56
พอร์ตโฟลิโอ, USD
35 345.28
#
4
ผู้เทรด

PrismaPlan

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
3 523.01
ความสามารถในการทำกำไร, %
53.52
ดรอดาวน์
สูงสุด
-28.75%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
801
การซื้อขาย
73
ยอดคงเหลือ
8 424.67
พอร์ตโฟลิโอ, USD
27 267.74
#
5
ผู้เทรด

Thienan87

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
3 480.07
ความสามารถในการทำกำไร, %
44.32
ดรอดาวน์
สูงสุด
-51.26%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
18
การซื้อขาย
146
ยอดคงเหลือ
10 622.99
พอร์ตโฟลิโอ, USD
11 325.84
#
6
ผู้เทรด

CMGTrading

Pro-Cent

ความสามารถในการทำกำไร, USD
3 147.99
ความสามารถในการทำกำไร, %
7.54
ดรอดาวน์
สูงสุด
-15.00%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
113
การซื้อขาย
53
ยอดคงเหลือ
60 352.28
พอร์ตโฟลิโอ, USD
241 403.05
#
7
ผู้เทรด

dream - Manual trade

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
3 114.94
ความสามารถในการทำกำไร, %
34.33
ดรอดาวน์
สูงสุด
-41.17%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
28
การซื้อขาย
74
ยอดคงเหลือ
11 835.45
พอร์ตโฟลิโอ, USD
224 327.72
#
8
ผู้เทรด

rocksolid - Max

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
2 869.92
ความสามารถในการทำกำไร, %
33.52
ดรอดาวน์
สูงสุด
-14.69%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
28
การซื้อขาย
504
ยอดคงเหลือ
11 014.69
พอร์ตโฟลิโอ, USD
16 115.97
#
9
ผู้เทรด

uinvest001

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
2 580.96
ความสามารถในการทำกำไร, %
52.21
ดรอดาวน์
สูงสุด
-13.06%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
159
การซื้อขาย
54
ยอดคงเหลือ
7 614.72
พอร์ตโฟลิโอ, USD
14 073.37
#
10
ผู้เทรด

Infi1988 - Daily Profit

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
2 253.29
ความสามารถในการทำกำไร, %
45.42
ดรอดาวน์
สูงสุด
-30.85%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
718
การซื้อขาย
6
ยอดคงเหลือ
7 285.21
พอร์ตโฟลิโอ, USD
7 427.71
#
11
ผู้เทรด

Spajker30 - Scalping DAX

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 889.81
ความสามารถในการทำกำไร, %
168.97
ดรอดาวน์
สูงสุด
-84.59%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
152
การซื้อขาย
274
ยอดคงเหลือ
2 810.83
พอร์ตโฟลิโอ, USD
8 133.97
#
12
ผู้เทรด

longtermsuccess

Pro-Cent

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 757.09
ความสามารถในการทำกำไร, %
8.62
ดรอดาวน์
สูงสุด
-5.62%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
112
การซื้อขาย
36
ยอดคงเหลือ
23 254.66
พอร์ตโฟลิโอ, USD
23 256.00
#
13
ผู้เทรด

DasGrab86 - DasGrab86

Pro-Cent

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 516.29
ความสามารถในการทำกำไร, %
10.96
ดรอดาวน์
สูงสุด
-50.43%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
8
การซื้อขาย
2288
ยอดคงเหลือ
1 214.09
พอร์ตโฟลิโอ, USD
2 609.89
#
14
ผู้เทรด

sanjuFXcare - sanjuFXcare

Pro-Standard

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 453.06
ความสามารถในการทำกำไร, %
880.52
ดรอดาวน์
สูงสุด
-33.41%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
7
การซื้อขาย
145
ยอดคงเหลือ
961.33
พอร์ตโฟลิโอ, USD
5 245.24
#
15
ผู้เทรด

VIPForexClub

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 434.51
ความสามารถในการทำกำไร, %
5.37
ดรอดาวน์
สูงสุด
-17.26%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
59
การซื้อขาย
232
ยอดคงเหลือ
28 319.27
พอร์ตโฟลิโอ, USD
28 319.27
#
16
ผู้เทรด

Anzirok

Pro-Cent

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 327.89
ความสามารถในการทำกำไร, %
225.84
ดรอดาวน์
สูงสุด
-63.57%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
12
การซื้อขาย
101
ยอดคงเหลือ
2 219.98
พอร์ตโฟลิโอ, USD
2 398.54
#
17
ผู้เทรด

dream

Prime

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 258.79
ความสามารถในการทำกำไร, %
56.53
ดรอดาวน์
สูงสุด
-33.71%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
23
การซื้อขาย
2
ยอดคงเหลือ
3 677.62
พอร์ตโฟลิโอ, USD
7 284.31
#
18
ผู้เทรด

FXIncome

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 198.32
ความสามารถในการทำกำไร, %
55.86
ดรอดาวน์
สูงสุด
-30.00%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
75
การซื้อขาย
2
ยอดคงเหลือ
3 362.54
พอร์ตโฟลิโอ, USD
3 390.94
#
19
ผู้เทรด

HM1983 - FXLodestar

Prime

ความสามารถในการทำกำไร, USD
1 004.05
ความสามารถในการทำกำไร, %
56.63
ดรอดาวน์
สูงสุด
-29.58%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
15
การซื้อขาย
139
ยอดคงเหลือ
3 009.45
พอร์ตโฟลิโอ, USD
5 265.65
#
20
ผู้เทรด

WaveCopy

ECN Pro

ความสามารถในการทำกำไร, USD
962.37
ความสามารถในการทำกำไร, %
9.50
ดรอดาวน์
สูงสุด
-7.30%
จำนวนวันที่เปิดบัญชี
56
การซื้อขาย
186
ยอดคงเหลือ
7 141.27
พอร์ตโฟลิโอ, USD
9 912.94