CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

นักลงทุน ผู้เทรด


ตัวกรองเพิ่มเติม
# นักลงทุน ความสามารถการทำกำไรใน
ดรอดาวน์
สูงสุด
วันซื้อขาย ยอดคงเหลือ การซื้อขาย
USD pip % ปิด เปิด
1

7230132

#ECN Pro

18069.32 1806.93 56.70 -42.75% 15 ว. 10631.03 mBTC 231 11
2

2932977

#Pro-Standard

16984.12 1698.41 89.09 -79.49% 128 ว. 27308.93 EUR 76 4
3

7228549

#ECN Pro

5518.14 551.81 58.99 -26.38% 39 ว. 12694.84 EUR 102 8
4

7228548

#ECN Pro

5265.68 526.56 56.21 -25.92% 39 ว. 2324.94 mBTC 98 14
5

7230045

#ECN Pro

4073.22 407.32 62.09 -36.68% 15 ว. 9517.56 EUR 100 11
6

2977872

#Pro-Standard

3077.73 307.77 58.16 -49.00% 16 ว. 8426.84 EUR 227 37
7

2940481

#Pro-Standard

2595.59 259.55 18.21 -42.56% 102 ว. 3840.35 mBTC 76 25
8

7228170

#ECN Pro

2149.20 214.92 5.64 -39.79% 45 ว. 10395.70 mBTC 131 31
9

5255204

#Pro-Cent

1720.54 172.05 13.38 -13.70% 14 ว. 12000.00 EUR 330 11
10

2917471

#Pro-Standard

1673.71 167.37 66.41 -80.27% 181 ว. 12120.31 USD 63 92
11

5253211

#Pro-Cent

1594.11 159.41 16.67 -11.27% 30 ว. 11712.65 USD 82 20
12

7228351

#ECN Pro

1584.34 158.43 5.51 -28.99% 42 ว. 34600.80 USD 27 2
13

2912056

#Pro-Standard

1513.36 151.33 9.52 -29.04% 200 ว. 17718.54 EUR 10 13
14

5252585

#Pro-Cent

1499.71 149.97 20.03 -30.93% 34 ว. 7029.53 USD 82 20
15

2955712

#Pro-Standard

1491.90 149.19 67.56 -59.50% 60 ว. 4798.53 EUR 228 49
16

2957699

#Pro-Standard

1466.19 146.61 8.78 -7.27% 55 ว. 15680.00 EUR 70 0
17

7225664

#ECN Pro

1366.22 136.62 6.75 -15.74% 86 ว. 20780.88 EUR 40 10
18

7300828

#Prime

1290.97 129.09 28.93 -15.06% 90 ว. 5188.18 USD 30 6
19

2964952

#Pro-Standard

1186.99 118.69 65.35 -70.43% 40 ว. 4428.82 EUR 255 72
20

2965917

#Pro-Standard

1160.65 116.06 64.58 -70.51% 38 ว. 4318.72 EUR 227 45