CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อันดับของกลยุทธ์

ผลการดำเนินงานของกลยุทธ์ 5 อันดับแรก ในช่วง 12 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
ลงทุนในกลยุทธ์ 5 อันดับแรก

การลงทุนหลายกลยุทธ์จะช่วยลดความเสี่ยงของคุณ

ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยต่อเดือนของกลยุทธ์ 5 อันดับแรก:

กลยุทธ์ ความสามารถในการทำกำไรของกลยุทธ์ อายุ สัปดาห์ จำนวนของนักลงทุน เงินทุนของนักลงทุน
ความสามารถในการทำกำไรรายเดือน ผันผวน