CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

26 492 617

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
37,897.20
กำไร
37172835
จำนวนธุรกรรม
2016-08-29 21:17:18
เวลาปิด
2
30,883.86
กำไร
37256531
จำนวนธุรกรรม
2016-09-01 21:28:56
เวลาปิด
3
20,940.15
กำไร
37603913
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

คำสั่งซื้อขายของนักลงทุนอันดับสูงสุด

1
31,007.86
กำไร
37172836
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด
2
27,773.86
กำไร
46961780
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด
3
20,851.60
กำไร
37256532
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

33 616
บัญชีทั้งหมด
 
18 251
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
15 365
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
3 935 841.98
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
1 119 307.83
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
2 816 534.15
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
2 771
บัญชีที่ใช้งาน
 
1 270
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
1 501
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
3 530 824.19
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
858 965.02
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
2 671 859.17
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน

สถิติของประเทศทั้งหมด

ประเทศ บัญชีที่ใช้งานอยู่ (ในช่วงเดือนที่ผ่านมา)
บัญชีที่ใช้งานอยู่ (ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด)
ผู้เทรด นักลงทุน ผู้เทรด นักลงทุน
Russia 465 297 7704 3307
Germany 35 412 311 643
Malaysia 85 196 1186 3091
Ukraine 143 37 2013 598
Taiwan 36 61 330 522
Spain 39 54 198 555
China 28 53 546 425
Austria 5 67 10 92
Indonesia 55 16 998 1718
Lithuania 40 20 272 553
Belarus 41 9 606 140
Italy 15 22 111 195
Thailand 14 20 270 1089
Switzerland 5 27 17 44
Colombia 15 15 47 82
Iran 19 9 430 95
Latvia 13 14 80 86
Kazakhstan 18 4 225 156
Singapore 11 11 164 116
Czech Republic 8 13 61 59
ประเทศอื่น 180 144 2672 1799
บัญชี CopyFX จริงที่มีคำสั่งเปิดอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชี CopyFX จริงที่มีคำสั่งเปิดอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งในช่วงเวลาตั้งแต่การลงทะเบียน