CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

38 143 740

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
37,897.20
กำไร
37172835
จำนวนธุรกรรม
2016-08-29 21:17:18
เวลาปิด
2
30,883.86
กำไร
37256531
จำนวนธุรกรรม
2016-09-01 21:28:56
เวลาปิด
3
20,940.15
กำไร
37603913
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

46 804
บัญชีทั้งหมด
 
21 172
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
25 632
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
11 974 295.82
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
1 718 036.60
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
10 256 259.22
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
9 620
บัญชีที่ใช้งาน
 
1 706
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
7 914
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
11 514 757.77
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
1 452 019.30
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
10 062 738.47
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน