CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

232 393 849

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

240 712
บัญชีทั้งหมด
 
64 694
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
176 018
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
46 707 047.99
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
6 987 005.66
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
39 720 042.32
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
45 723
บัญชีที่ใช้งาน
 
8 658
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
37 065
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
43 930 478.10
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
6 551 614.02
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
37 378 864.08
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน