CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

151 421 242

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

151 242
บัญชีทั้งหมด
 
43 521
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
107 721
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
20 985 815.42
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
3 412 187.96
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
17 573 627.46
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
27 289
บัญชีที่ใช้งาน
 
5 131
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
22 158
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
19 296 833.98
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
3 058 285.23
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
16 238 548.75
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน