CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

55 575 245

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

68 553
บัญชีทั้งหมด
 
24 437
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
44 116
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
27 087 831.06
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
2 641 197.09
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
24 446 633.96
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
18 988
บัญชีที่ใช้งาน
 
2 657
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
16 331
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
26 502 801.60
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 403 390.60
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
24 099 411.00
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน