CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

102 871 841

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

117 597
บัญชีทั้งหมด
 
34 371
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
83 226
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
26 633 697.03
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
3 084 496.27
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
23 549 200.77
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
25 572
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 953
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
21 619
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
25 217 535.17
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 771 083.25
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
22 446 451.92
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน