CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

71 767 760

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

85 815
บัญชีทั้งหมด
 
27 644
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
58 171
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
23 376 186.12
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
2 359 159.90
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
21 017 026.21
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
19 964
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 137
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
16 827
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
22 534 553.17
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 082 231.89
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
20 452 321.28
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน