CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

87 417 764

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

102 875
บัญชีทั้งหมด
 
31 106
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
71 769
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
23 006 561.02
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
3 144 344.38
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
19 862 216.64
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
22 703
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 474
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
19 229
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
21 828 874.59
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 856 613.96
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
18 972 260.63
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน