CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

190 989 702

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

200 229
บัญชีทั้งหมด
 
54 979
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
145 250
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
42 778 688.92
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
5 957 987.33
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
36 820 701.59
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
40 404
บัญชีที่ใช้งาน
 
7 213
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
33 191
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
40 412 115.37
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
5 577 311.44
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
34 834 803.93
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน