CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

85 982 628

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

101 555
บัญชีทั้งหมด
 
30 895
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
70 660
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
22 697 722.08
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
3 096 162.33
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
19 601 559.75
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
22 083
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 393
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
18 690
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
21 466 883.20
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 812 583.68
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
18 654 299.52
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน