CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

264 074 531

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

276 228
บัญชีทั้งหมด
 
75 391
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
200 837
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
46 309 621.48
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
7 535 798.77
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
38 773 822.71
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
46 148
บัญชีที่ใช้งาน
 
8 394
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
37 754
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
43 113 943.11
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
7 016 828.25
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
36 097 114.87
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน