CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

45 027 222

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
37,897.20
กำไร
37172835
จำนวนธุรกรรม
2016-08-29 21:17:18
เวลาปิด
2
30,883.86
กำไร
37256531
จำนวนธุรกรรม
2016-09-01 21:28:56
เวลาปิด
3
20,940.15
กำไร
37603913
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

55 684
บัญชีทั้งหมด
 
22 637
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
33 047
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
16 128 072.63
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
2 103 285.88
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
14 024 786.75
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
12 676
บัญชีที่ใช้งาน
 
2 040
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
10 636
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
15 512 081.42
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
1 835 839.03
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
13 676 242.39
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน