CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

165 712 347

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

168 216
บัญชีทั้งหมด
 
47 122
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
121 094
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
23 815 242.71
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
4 117 878.43
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
19 697 364.28
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
27 134
บัญชีที่ใช้งาน
 
5 100
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
22 034
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
22 005 213.69
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
3 760 331.44
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
18 244 882.25
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน