CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

39 384 106

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
37,897.20
กำไร
37172835
จำนวนธุรกรรม
2016-08-29 21:17:18
เวลาปิด
2
30,883.86
กำไร
37256531
จำนวนธุรกรรม
2016-09-01 21:28:56
เวลาปิด
3
20,940.15
กำไร
37603913
จำนวนธุรกรรม
2016-09-19 10:46:03
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

47 491
บัญชีทั้งหมด
 
21 292
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
26 199
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
12 565 002.99
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
1 830 079.90
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
10 734 923.09
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
9 939
บัญชีที่ใช้งาน
 
1 701
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
8 238
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
12 107 302.35
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
1 564 859.14
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
10 542 443.21
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน