CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

282 736 781

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

297 675
บัญชีทั้งหมด
 
83 030
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
214 645
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
50 158 379.91
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
7 632 898.59
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
42 525 481.31
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
46 000
บัญชีที่ใช้งาน
 
8 653
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
37 347
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
46 299 469.37
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
7 079 401.62
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
39 220 067.75
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน