CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

133 814 539

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
76,560.00
กำไร
43354990
จำนวนธุรกรรม
2020-03-23 18:06:31
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

136 876
บัญชีทั้งหมด
 
39 221
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
97 655
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
20 724 507.92
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
3 197 148.15
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
17 527 359.77
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
24 665
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 802
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
20 863
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
19 149 966.18
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 825 991.92
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
16 323 974.27
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน