CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถิติ CopyFX

75 417 824

คำสั่งซื้อขายทั้งหมด

คำสั่งซื้อขายของผู้เทรดอันดับสูงสุด

1
103,514.60
กำไร
32112198
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
2
103,463.85
กำไร
32028338
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด
3
73,614.49
กำไร
32206809
จำนวนธุรกรรม
2019-04-12 00:44:52
เวลาปิด

สถิติของบัญชีทั้งหมด

89 855
บัญชีทั้งหมด
 
28 747
 
บัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
61 108
 
บัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
25 814 005.02
ยอดคงเหลือของบัญชีทั้งหมด
 
2 835 383.59
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เทรดทั้งหมด
 
22 978 621.43
 
ยอดคงเหลือในบัญชีของนักลงทุนทั้งหมด
18 340
บัญชีที่ใช้งาน
 
3 073
 
บัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
15 267
 
บัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน
24 770 280.63
ยอดคงเหลือของบัญชีที่ใช้งาน
 
2 553 131.51
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของผู้เทรด
 
22 217 149.12
 
ยอดคงเหลือในบัญชีที่ใช้งานของนักลงทุน