CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัด


ข้อจำกัดดังต่อไปนี้จะนำไปใช้กับผู้เข้าร่วมระบบ CopyFX

ผู้เทรด

1. ข้อจำกัดค่าคอมมิชชั่นสำหรับเงื่อนไข "ผู้เทรดบนค่าคอมมิชชั่น"

ผู้เทรดได้รับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเฉพาะธุรกรรม ที่กำไรของนักลงทุนมากกว่ายอดรวมของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมด

2. ข้อจำกัดค่าคอมมิชชั่นสำหรับเงื่อนไข "ผู้เทรดบนกำไร"

ผู้เทรดจะได้รับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหากความแตกต่างระหว่างกำไรและขาดทุนของนักลงทุนสำหรับธุรกรรมที่ถูกคัดลอกระหว่างช่วงเวลาการลงทุนเป็นบวก

3. ข้อจำกัดสำหรับจำนวนของบัญชี

ผู้เทรดได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้เทรดไม่เกิน 100 บัญชี

4. ข้อจำกัดสำหรับการเปลี่ยนเงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัครสามารถเปลี่ยนได้ทุก 24 ชั่วโมง เงื่อนไขการสมัครที่ถูกอัปเดตจะมีผลในวันจันทร์ถัดไปหลังจากวันที่เงื่อนไขถูกเปลี่ยนหากการเปลี่ยนแปลงถูกทำระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือวันจันทร์หลังจากการเปลี่ยนแปลงถูกทำตอนสุดสัปดาห์