CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำเตือนความเสี่ยง


ตลาดสกุลเงิน

1. เลเวอเรจ การซื้อขายที่ดำเนินการในบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงระดับสูง จำนวนมาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับการซื้อขายจะน้อยกว่าขนาดล็อตขั้นต่ำในตลาดสกุลเงินธนาคารระหว่างธนาคาร ดังนั้นทุกการซื้อขายจะได้รับการดำเนินการด้วยเลเวอเรจ การเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์ที่ซื้อขายจะส่งผลต่อสินทรัพย์ของคุณ เลเวอเรจคือดาบสองคม เลเวอเรจสามารถสร้างคุณและให้โทษได้เสมอ คุณอาจสูญเสียเงินฝากและสินทรัพย์อื่นที่ฝากไว้เพื่อคงสภาพมาร์จิ้น ถ้าราคาสินทรัพย์ที่ซื้อขายย้ายจากตำแหน่งของคุณ นำไปสู่ความต้องการมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น คุณอาจถูกขอให้รักษาระดับมาร์จิ้นของคุณและต้องฝากเงินเพิ่มเติม ในกรณีที่คุณปฏิเสธ ตำแหน่งของคุณอาจจะถูกปิดพร้อมการขาดทุน

2. คำสั่งสำหรับการจำกัดความเสี่ยง คำสั่งสำหรับการจำกัดความเสี่ยง เช่น “Stop Loss” หรือ “Stop Limit” อาจไม่ส่งผลหากสภาวะตลาดไม่อนุญาตให้ดำเนินการคำสั่งในราคาที่กำหนดไว้ในคำสั่ง

ความเสี่ยงเพิ่มเติมทั่วไปสำหรับฟอเร็กซ์

3. ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขาย คุณต้องทราบว่าค่าคอมมิชชั่นคืออะไร การชำระเงินใดที่คุณต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะส่งผลต่อผลกำไรของคุณหรืออาจเพิ่มการขาดทุนของคุณ

4. ความเสี่ยงของสกุลเงิน ผลกำไรและการขาดทุนโดยรวมของคุณจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินอ้างอิง

5. วิธีดำเนินการซื้อขาย ตลาดสกุลเงินไม่ได้รับการกำกับดูแลอย่างจริงจัง ดังนั้นในการซื้อขาย ผู้ซื้อและผู้ขายไม่จำเป็นต้องพบกัน สภาพคล่องสำหรับการซื้อขายจะอยู่ในโหมดอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและราคาจะมีการเปลี่ยนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องอันเกิดจากกระบวนการประมูล แพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ แต่ระบบดังกล่าวย่อมมีความเปราะบางต่อการล้มเหลวเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่น ๆ คุณควรติดต่อบริษัทที่คุณใช้บริการเกี่ยวกับคำแนะนำอย่างละเอียดสำหรับกรณีดังกล่าว

6. การซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายในแพลตฟอร์มการซื้อขายในอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่แตกต่างจากการซื้อขายในตลาดสกุลเงินระหว่างธนาคาร แต่แตกต่างจากแพลตฟอร์มการซื้อขายอื่น ๆ ถ้าคุณซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับความล้มเหลวของแพลตฟอร์ม ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจให้คำสั่งของคุณไม่ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง

ความเสี่ยงที่สมาชิก CopyFX ยอมรับ

7. นักลงทุน

7.1 นักลงทุนยอมรับความจริงที่ว่าการเข้าร่วมระบบ CopyFX เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับความสูญเสียที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจเกิดจากผลลัพธ์กิจกรรมของผู้เทรดในช่วงเวลาข้อเสนอที่เลือก
7.2 นักลงทุนยอมรับว่าการเพิกเฉยหรือการตีความผิดเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ระบบ CopyFX และ/หรือเงื่อนไขข้อเสนอไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการอนุโลมจากความรับผิดชอบและ/หรือความเสี่ยง
7.3 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าราคาของคำสั่งที่ดำเนินการในบัญชีของนักลงทุนอาจแตกต่างจากราคาที่ดำเนินการในบัญชีของผู้เทรด บริษัทจะไม่ชดเชยความแตกต่างของผลกำไร/ขาดทุนที่เป็นไปได้ และค่าคอมมิชชั่นสำหรับธุรกรรมดังกล่าว
7.4 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าผู้เทรดอาจไม่มีใบรับรองเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้เทรด
7.5 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากความจริงที่ว่าผู้เทรดอาจปิดตำแหน่งบางส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การปิดตำแหน่งปัจจุบันและการเปิดตำแหน่งใหม่ทันทีในบัญชีของนักลงทุน ตำแหน่งใหม่ในบัญชีของนักลงทุนจะมีขนาดเท่ากับตำแหน่งของผู้เทรด
7.6 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงว่ามาร์จิ้นทั้งหมดที่ต้องการสำหรับบัญชีของผู้เทรดและนักลงทุนอาจแตกต่างกัน
7.7 นักลงทุนยอมรับความเสียงที่เป็นไปได้ของการขาดทุนหรือสูญเสียกำไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการปัดเศษค่าเมื่อใช้การตั้งค่าปริมาณแบบยืดหยุ่นระหว่างการคัดลอกธุรกรรมของผู้เทรด
7.8 นักลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่เป็นไปได้ของการขาดทุนหรือการสูญเสียกำไร ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าการคัดลอกไม่ถูกต้อง ตลอดจนการไร้ความสามารถในการแก้ไขการตั้งค่าหลังจากเชื่อมต่อกับข้อเสนอของผู้เทรด

8. ผู้เทรด

8.1 ผู้เทรดยอมรับความจริงที่ว่าการเข้าร่วมระบบ CopyFX เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ผู้เทรดมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการซื้อขายในบัญชีและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของลูกค้าและเงื่อนไขข้อเสนอที่เลือก ผู้เทรดจะดำเนินการซื้อขายในนามของตัวเอง ในบัญชีของตัวเอง และด้วยความเสี่ยงของตัวเอง
8.2 ผู้เทรดยอมรับความเสี่ยงของความจริงที่ว่านักลงทุนอาจไม่มีประสบการณ์และความรู้เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อขายในบัญชีของนักลงทุนและค่าคอมมิชชั่นของผู้เทรด
8.3 ผู้เทรดยอมรับความเสี่ยงของการไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนทั้งหมด เนื่องจากความจริงที่ว่านักลงทุนอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่ชดเชยต่อความแตกต่างของค่าคอมมิชชั่นในกรณีดังกล่าว