CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการซื้อขาย (วันประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกา)

15.02.2018 / 14:00

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากวันหยุดราชการในสหรัฐอเมริกา "วันประธานาธิบดี" วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 โลหะและ CFD หลายชนิดจะซื้อขายตามกำหนดการที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง*

RoboForex

กำหนดการซื้อขายบนโลหะ (XAUUSD และ XAGUSD)


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19.45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดการซื้อขายบน CFD บนน้ำมัน (WTI, Brent)


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19.45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดการซื้อขายบน CFD บนดัชนี (US500Cash, USTECHCash, US30Cash)


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ - การซื้อขายหยุดที่เวลา 19.45 น. เวลาเซิร์ฟเวอร์
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

R Trader

กำหนดการซื้อขายบนหุ้นสหรัฐและ ETF


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กำหนดการซื้อขายบนดัชนีสหรัฐ (US500, US30, NAS100)


  • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 - ไม่มีการซื้อขาย
  • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 - การซื้อขายเริ่มตามปกติ

กรุณานำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ

* – กำหนดการนี้มีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นและอาจได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการ

ด้วยความเคารพ
CopyFX