CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงเวลาซื้อขาย

25.10.2016 / 14:26

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน!

เราขอแจ้งให้ทราบว่าคืนวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2016 ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปจะเปลี่ยนแปลงจากเวลาออมแสงเป็นเวลามาตรฐาน ในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงเดียวกันจะเกิดขึ้นในคืนวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2016 ส่งผลให้เวลาซื้อขายจะได้รับการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR, XAGEUR, XPTUSD, XPDUSD:

 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2016 การซื้อขายโลหะจะเปิดและปิด1 ชั่วโมง เร็วขึ้นกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:00 น.– 22:59 น.

 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 ถึง 10 มีนาคม 2017 การซื้อขายโลหะจะทำได้ภายในระยะการดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 1:00 น. – 23:59 น.


CFD บนดัชนี:

 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2016 การซื้อขาย CFD บนดัชนีจะเปิดและปิด1 ชั่วโมง เร็วขึ้นกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 00:00 น.– 22:15 น.

 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 ถึง 10 มีนาคม 2017 การซื้อขาย CFD บนดัชนีจะทำได้ภายในระยะการดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 1:00 น. – 23:15 น.


CFD บนน้ำมัน:

 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2016 การซื้อขาย CFD บนน้ำมัน จะเปิดและปิด1 ชั่วโมงเร็วขึ้นกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 2:00 น. – 22:59 น.

 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 ถึง 10 มีนาคม 2017 การซื้อขาย CFD บนน้ำมันจะทำได้ภายในระยะการดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:00 น. – 23:59 น.


USDRUB:

 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 24 มีนาคม 2017 การซื้อขายสกุลเงิน USDRUB จะเปิดและปิด1 ชั่วโมงเร็วขึ้นกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 9:00 น. – 17:59 น.


การซื้อขายตราสารทางการเงินอื่นๆ:

 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 การซื้อขายจะปิดที่เวลา 23:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)


RoboForex ตลาดหุ้น:

 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2016 การซื้อขายจะเปิดและปิด1 ชั่วโมงเร็วขึ้นกว่าปกติ (เวลาเซิร์ฟเวอร์)
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 3:30 น. – 9:59 น.

 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2016 ถึง 10 มีนาคม 2017 การซื้อขายจะทำได้ภายในระยะการดำเนินงานของรายละเอียดสัญญา
ช่วงเวลาการซื้อขาย (เวลาเซิร์ฟเวอร์): 4:30 น. – 10:59 น.

โปรดนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนการซื้อขายของคุณ

ด้วยความเคารพ
CopyFX