CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การปรับปรุงเงื่อนไขของโปรแกรม "โบนัสที่สามารถซื้อขายได้"

16.06.2016 / 17:11

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน!

เรายินที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทได้ปรับปรุงเงื่อนไขของโปรแกรม "โบนัสที่สามารถซื้อขายได้สูงถึง 50%" เพื่อมอบโอกาสให้ผู้เทรดทุกท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมให้มากที่สุด ต่อไปนี้ คุณจะได้รับโบนัสที่สามารถซื้อขายได้ไปยังบัญชี RoboForex ของคุณสำหรับการฝากเงินเท่าใดก็ได้! จำนวนโบนัสที่สามารถซื้อขายได้สำหรับผู้เทรด

สำหรับการฝากเงิน
สูงถึง 300 USD
สำหรับการฝากเงิน
300 USD และมากกว่า

โปรดทราบ!
หากคุณฝากเงินไปยังบัญชีซื้อขายเป็นครั้งแรก
คุณสามารถรับโบนัสที่สามารถซื้อขายได้สูงถึง 50% โดยไม่คำนึงถึงยอดเงินฝากของคุณ!

รับโบนัส

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมสามารถพบได้ที่หน้า "โบนัสที่สามารถซื้อขายได้สูงถึง 50%"

ด้วยความเคารพ
CopyFX