CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อาจเกิดความผันผวนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศส

19.04.2017 / 13:11

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน!

เราขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสที่กำลังจะมาถึง ตลาดการเงินอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและการถดถอยในสภาพคล่อง ซึ่งส่งผลให้มีสเปรดที่กว้างขึ้น ผลกระทบนี้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 - 30 เมษายน 2017 หากประธานาธิบดีได้รับเลือกในการลงคะแนนครั้งแรก หรือตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม 2017 หากประธานาธิบดีได้รับเลือกในการลงคะแนนครั้งที่ 2

เราแนะนำให้คุณนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปพิจารณาเมื่อวางแผนกิจกรรมการซื้อขายของคุณ พร้อมทั้งแก้ไขตัวเลขและปริมาณตำแหน่งเปิดของคุณล่วงหน้า

ด้วยความเคารพ
CopyFX