CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายสำหรับบัญชี MT4 Pro-Cent

04.02.2016 / 09:55

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากการปรับปรุงการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งดำเนินการบนบัญชี Pro-Cent ของ MT4 เงื่อนไขการซื้อขายสำหรับบัญชีประเภทนี้จะได้รับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016 ขนาดคำสั่งขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้นจาก 0.01 ล็อต เป็น 0.1 ล็อต

ขั้นต่ำของขนาดคำสั่งสำหรับบัญชี Pro-Cent ตลอดจนตัวแปรที่มีอยู่สำหรับบัญชี Fix-Cent ของ MT4 จะยังคงเป็น 0.01 ล็อต เงื่อนไขการซื้อขายสำหรับบัญชี Pro-Cent ของ MT5 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

โปรดพิจารณาข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปวางแผนการซื้อขายและปรับเปลี่ยนคำสั่งที่ใช้ในระบบซื้อขายอัตโนมัติ

ด้วยความเคารพ,
CopyFX