CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขราคาสำหรับ CFD ในน้ำมันและหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง

15.06.2016 / 11:22

เรียนผู้เทรดและนักลงทุน!

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ให้บริการสภาพคล่อง ส่งผลให้ราคาสำหรับ CFD ในน้ำมันและหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง

CFD ในหุ้น

 

15 มิถุนายน 2016


โหมดสำหรับ CFD ในหุ้นทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็น "ปิดเท่านั้น (Close Only)"

 

30 มิถุนายน 2016


ตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดที่ราคาตลาดสุดท้าย ราคาจะหยุดและไม่สามารถใช้ตราสารสำหรับการซื้อขายได้

CFD ในน้ำมัน

 

30 มิถุนายน 2016


หลังจากราคา WTI และเบรนท์หยุดที่เวลา 23:00 น. จะมีการเปลี่ยนดังต่อไปนี้

  • ในส่วนของรายละเอียดสัญญา 1 ล็อต จะเท่ากับ 1,000 บาร์เรล แทนค่าปัจจุบัน 100 บาร์เรล
  • ขนาดของล็อตขั้นต่ำจะลดลงเป็น 0.01 (10 บาร์เรล)
  • ตำแหน่งทั้งหมดในบัญชีทดลองจะถูกปิดที่ราคาตลาดสุดท้าย
  • ตำแหน่งทั้งหมดในบัญชีจริงจะยังคงเปิดอยู่ แต่มีการแก้ไขสัดส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณตามสัญญา

 

1 กรกฎาคม 2016


 

3:00 น. (เวลาเซิร์ฟเวอร์)

ราคาและการซื้อขาย WTI และเบรนท์จะกลับมาสอดคล้องตามกำหนดการปกติ

การซื้อขายหุ้นที่เข้าถึงตลาดโดยตรงจะถูกเปิดบนแพลตฟอร์มพิเศษในเดือนกรกฎาคม

ด้วยความเคารพ
CopyFX