CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ฟอรั่ม


ภายใต้กรอบการทำงานของแพลตฟอร์ม CopyFX ผู้มีส่วนร่วมจะได้รับข้อมูลช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ฟอรั่มอย่างเป็นทางการของ RoboForex

เมื่อเปิดบัญชีใหม่ ผู้เทรดที่ลงทะเบียนแต่ละคนจะได้รับหัวข้อส่วนตัวในส่วน "CopyFX - บริการคัดลอกการซื้อขาย" ของฟอรั่ม ซึ่งต้องอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายและวิธีการซื้อขายที่ใช้ในข้อเสนอ

และในส่วนนี้นักลงทุนสามารถถามคำถามกับผู้เทรด รวมถึงการอ่านคำตอบ รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจจากเงินของนักลงทุน

ขั้นตอนการลงทะเบียนของผู้เทรดสำหรับการใช้งานฟอรั่ม RoboForex

1. ถ้าผู้เทรดที่เปิดส่วนสมาชิกใหม่ได้ลงทะเบียนฟอรั่มของ RoboForex อยู่แล้ว ผู้เทรดทั้งหมดต้องระบุชื่อเล่นในช่องที่กำหนดบนประวัติส่วนตัวของฟอรั่ม หลังจากนั้น ผู้เทรดจะได้รับการระบุตัวตนที่ฟอรั่มและสามารถเข้าถึงกระทู้ส่วนตัวใน "CopyFX การคัดลอกธุรกรรม"

2. ถ้าผู้เทรดที่เปิดส่วนสมาชิกใหม่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฟอรั่มของ RoboForex ผู้เทรดอาจลงทะเบียนในภายหลังแล้วระบุรายละเอียดของประวัติส่วนตัวในฟอรั่มที่ส่วนสมาชิก

ไปที่ฟอรั่ม

โอกาสในการรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการสนทนาระหว่างนักลงทุนกับผู้เทรดที่ฟอรั่มของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดของ CopyFX สามารถปรับปรุงระดับความเข้าใจและใช้ความสามารถของแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด