CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถใช้ MTS ขณะทำการซื้อขายได้หรือไม่


ได้ ผู้เทรดได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและหุ่นยนต์ซื้อขาย