CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถคัดลอกธุรกรรมที่มีปริมาณใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าได้หรือไม่


ได้ คุณสามารถทำได้ เมื่อสมัครข้อเสนอของผู้เทรด นักลงทุนสามารถเลือกประเภทการสมัคร (ธุรกรรมจะถูกคัดลอกในปริมาณ 0.01 ล็อต*) และประเภทมาตรฐาน (ธุรกรรมจะถูกคัดลอกในปริมาณเต็ม) นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นของตัวแปรการคัดลอกธุรกรรมอีกด้วย

* - บนบัญชี Pro-Cent ในโหมดทดลอง ธุรกรรมจะถูกคัดลอกที่ปริมาณ 0.1 ล็อต