CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ทำไมฉันถึงไม่สามารถสมัครไปที่ผู้เทรดได้?

อาจมีหลายสาเหตุ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบว่าประเภทบัญชีของคุณสามารถสมัครไปที่ประเภทบัญชีของผู้เทรดที่เลือกได้หรือไม่
  • ตรวจสอบหากว่าอิควิตี้บนบัญชีของคุณมากกว่ายอดเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดโดยผู้เทรดหรือไม่

รวมถึงกรณีที่คุณได้ส่งคำขอสมัครไปยังผู้เทรด ซึ่งคำขอนั้นยังไม่ได้ประมวลผลหรือได้รับการปฏิเสธ ในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบจดหมายของคุณสำหรับข้อความเกี่ยวกับการปฏิเสธคำขอ หรือรอการตัดสินใจของผู้เทรด