CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถใช้บัญชีเดียวกันในการสมัครกับนักลงทุนหลายคนได้หรือไม่?


ได้ คุณสามารถทำได้ นักลงทุนสามารถใช้ 1 บัญชีในการสมัครหลายข้อเสนอจากผู้เทรด แต่จำนวนการสมัครต้องไม่เกิน 10 ข้อเสนอ นอกจากนี้ นักลงทุนต้องนำอิควิตี้ในบัญชีไปพิจารณาอีกด้วย ซึ่งต้องมากกว่ายอดรวมของเงินฝากขั้นต่ำที่กำหนดโดยผู้เทรดทั้งหมดที่นักลงทุนได้สมัคร