CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ฉันสามารถมีบัญชีนักลงทุนหลายบัญชีได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถมีบัญชีนักลงทุนได้หลายบัญชี แต่ต้องไม่เกิน 100 บัญชี