CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกรรมถูกคัดลอกอย่างไร การวางคำสั่งทุกประเภทจะถูกคัดลอกหรือไม่


หลังจากที่นักลงทุนสมัครกับผู้เทรดแล้ว ระบบจะเริ่มคัดลอกธุรกรรมจากบัญชีของผู้เทรดไปยังของนักลงทุน ตอนนี้ CopyFX รองรับเฉพาะคำสั่งซื้อและคำสั่งขายเท่านั้น