CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มใดที่ใช้สำหรับซื้อขายในระบบ CopyFX


บริการซื้อขายในระบบ CopyFX มีเพียงแพลตฟอร์ม MetaTrader4 เท่านั้น