CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

แพลตฟอร์มใดที่ใช้สำหรับซื้อขายในระบบ CopyFX

บริการซื้อขายในระบบ CopyFX มีเพียงแพลตฟอร์ม MetaTrader4 เท่านั้น