CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ประเภทบัญชีของผู้เข้าร่วมต้องตรงกันหรือไม่


ต้องขอบคุณระบบการคัดลอกข้ามบัญชีของ CopyFX ที่ทำให้ประเภทบัญชีของผู้เทรดและนักลงทุนแตกต่างกัน แต่ระบบมีข้อจำกัดและข้อห้ามหลายประการ เพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถสมัครกับผู้เทรดด้วยประเภทบัญชีดังกล่าวได้หรือไม่ โปรดศึกษาเงื่อนไขการสมัครที่หน้า "การคัดลอกข้ามบัญชี" บนเว็บไซต์ของเรา