CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำนวณความสามารถในการทำกำไรได้อย่างไร


ตัวแปรหลักที่บ่งชี้ว่าผู้เทรดประสบความสำเร็จมากแค่ไหนคือ "ความสามารถในการทำกำไร" ที่ระบบ CopyFX “ความสามารถในการทำกำไร” จะคำนวณตามสูตรดังนี้

P = ( (Equity_end_1 / Equity_begin_1) * (Equity_end_2 / Equity_begin_2) * ... * (Equity_end_N / Equity_begin_N) - 1) * 100%

โดยที่
P – ความสามารถในการทำกำไร (กำไร) ในอัตรา %
Equity_begin_X – อิควิตี้ที่จุดเริ่มต้นของช่วง X
Equity_end_X – อิควิตี้ที่จุดสิ้นสุดของช่วง X
N – ช่วงเวลาล่าสุดที่นำมาพิจารณาในการคำนวณ

ช่วงเวลาจะแบ่งโดยการดำเนินการยอดคงเหลือ สูตรนี้จะคำนวณความสามารถของการทำกำไรในอัตรา % ตั้งแต่ช่วงเวลาของการเปิดบัญชีหรือช่วงเวลาของการสูญเสียเงินทั้งหมด (เมื่ออิควิตี้น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์) โปรดทราบว่าการถอนเงินทั้งหมดจากบัญชี (อิควิตี้เท่ากับศูนย์) จะไม่ถูกนำมาพิจารณาว่าเป็นการสูญเสียเงินทั้งหมด