CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

อันดับ CopyFX มีการจัดอย่างไร?


บัญชีทั้งหมดยกเว้นที่อยู่ในรายการด้านล่างถูกรวมเข้าไปใน CopyFX Rating โดยอัตโนมัติ:

  • บัญชีที่มียอดคงเหลือน้อยกว่า 50% ของข้อจำกัดที่ถูกกำหนดโดยความต้องการของระบบสำหรับการตั้งค่าเงื่อนไขการสมัคร
  • บัญชีที่มีโหมด "ตามคำขอ" โดยที่ไม่ได้เปิดตัวเลือก "แสดงในการให้คะแนน"
  • บัญชี ที่เงื่อนไขการสมัครพื้นฐานไม่ถูกกำหนด
  • บัญชีที่มีความสามารถในการทำกำไร —90% หรือน้อยกว่าเป็นเวลา 10 วันติดต่อกัน