CopyFX คือแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อคัดลอกการซื้อขายที่ให้บริการโดยกลุ่ม RoboForex
 

ฝ่ายสนับสนุนออนไลน์
ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

คำสั่งประเภทใดที่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายในบัญชี CopyFX

ประเภทคำสั่งสำหรับการซื้อขายบนบัญชี CopyFX เหมือนกับประเภทคำสั่งที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายในบัญชีเดียวกันนอก CopyFX ยกเว้นคำสั่ง "ปิดโดย…"