CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
 

24/7
Wsparcie Online

Ocena strategii

Wydajność TOP-5 strategii na przestrzeni ostatnich 12 tygodni
Inwestuj w TOP-5 strategii

Inwestowanie w kilka strategii redukuje poziom ryzyka

Przeciętna, miesięczna dochodowość TOP-5 strategii:

Strategia Dochodowość strategii Wiek, tygodnie Liczba Inwestorów Kapitał Inwestora
Dochodowość, miesięcznie Dynamika