CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
24/7 Wsparcie Online

Оstrzeżenie o ryzyku


RYNEK WALUT

1. Dźwignia finansowa. Transakcje wykonywane na kontach handlowych wiążą się z wysokim poziomem ryzyka. Kwota początkowego depozytu zabezpieczającego (margin) jest znacznie niższa niż minimalny rozmiar lota na międzybankowym rynku walutowym i dlatego każda transakcja wykonywana jest przy wykorzystaniu dźwigni finansowej. Stosunkowo mały ruch cen handlowanych aktywów wpływa w dużym stopniu na Państwa kapitał. Dźwignia finansowa jest obosiecznym mieczem – może działać na Państwa korzyść jak i niekorzyść. Mogą Państwo stracić swoje wpłacone środki oraz inne aktywa dostarczone jako depozyt zabezpieczający. Jeśli cena handlowanego aktywa poruszy sie na Państwa niekorzyść, prowadząc do zwiekszonego wymogu depozytu zabezpieczającego, mogą zostać Państwo poproszeni o utrzymanie poziomu tego depozytu i wpłacenie dodatkowych środków. Jeśli Państwo nie wyrażą na to zgody, pozycja może zostać zamknięta ze stratą.

2. Zlecenia ograniczające ryzyko. Zlecenia ograniczające ryzyko, jak na przykład: "Stop-loss" czy "Stop-limit" mogą nie być skuteczne jesli warunki rynkowe nie umożliwią wykonania zlecenia na sumę określoną w zleceniu.

DODATKOWE RYZYKO POWSZECHNE NA RYNKU FOREX

3. Prowizje i inne opłaty. Zanim Państwo zaczną wykonywać transakcje, warto dowiedzieć się jakie prowizje, opłaty i inne koszta będę od Państwa wymagane. Te koszta będą miały wpływ na ostateczny zysk lub mogą zwiększyć Państwa stratę.

4. Obecne ryzyko. Państwa całkowity zysk i straty będą zależeć od wahań cen walut.

5. Sposoby wykonywania transakcji. Rynek walut nie jest ściśle regulowany, więc aby wykonać transakcję, nie musi dojść do spotkania między kupującym a sprzedającym. Płynność handlowania zapewniona jest w automatycznym trybie elektronicznym, ceny ulegają zmianie z powodu zmian w płynności w wyniku procesu aukcyjnego. Większość elektronicznych platform handlowych  jest w pełni zautomatyzowana. Jednakże, systemy te, jak większość innych urządzeń elektronicznych, mogą ulec awarii. W takim przypadku, należy skontaktować się z odpowiednią firmą w celu uzyskania szczegółowych instrukcji jak radzić sobie w takiej sytuacji.

6. Handlowanie elektroniczne. Handlowanie na elektronicznej platformie handlowej może się różnić nie tylko od handlowania na międzybankowym rynku walutowym, ale również od innych platform handlowych. Jeśli dokonują Państwo transakcji na elektronicznej platformie handlowej, podejmują Państwo ryzyko związane z działaniem tej platformy, wliczając w to wszelkiego rodzaju awarie. W rezultacie, Państwa zlecenie może nie zostać poprawnie wykonane.

RYZYKO NA JAKIE WYRAŻAJĄ ZGODĘ CZŁONKOWIE COPYFX:

7. Inwestor

7.1 Inwestor zgadza się, że uczestniczenie w systemie CopyFX związane jest z ryzykiem. Inwestor całkowicie akceptuje ryzyko możliwej straty, która może mieć miejsce w wyniku aktywności tradera podczas wybranej oferty.
7.2 Inwestor zgadza się, że zingorowanie lub niewłaściwe zrozumienie Warunków Użytkowania systemu CopyFX i/lub warunków oferty nie zwalnia go od odpowiedzialności i/lub ryzyka.
7.3 Inwestor akceptuje ryzyko związane z tym, że cena realizacji zleceń na jego koncie może różnić się od ceny realizacji na koncie tradera. Firma nie rekompensuje potencjalnej różnicy w zysku/stracie i prowizji dla takich transakcji.
7.4 Inwestor akceptuje ryzyko związane z faktem, iż trader mogą nie mieć licencji do zarządzania środkami klienta.
7.5 Inwestor akceptuje ryzyko możliwej straty związanej z tym, że trader może częściowo zamknąć swoją pozycję i doprowadzi to do zamknięcia aktualnej pozycji i natychmiastowego otwarcia nowej pozycji na koncie inwestora. Nowa pozycja na koncie inwestora będzie o względnie podobnej wielkości co pozycja tradera.
7.6 Inwestor akceptuje ryzyko związane z tym, że całkowite wymagania marginesu dla kont tradera i inwestora mogą się różnić.
7.7 Inwestor akceptuje możliwe ryzyko straty lub utraty zysku w wyniku zaokrąglenia wartości podczas używania elastycznych ustawień wolumenu w trakcie kopiowania transakcji tradera.
7.8 Inwestor akceptuje możliwe ryzyko straty lub utraty zysku w wyniku nieprawidłowych ustawień kopiowania, jak również braku możliwości edytowania ustawień po połączeniu się z ofertą tradera.

8. Trader

8.1 Trader zgadza się, że uczestniczenie w systemie CopyFX związane jest z ryzykiem. Trader jest odpowiedzialny za operacje handlowe na swoim koncie i akceptuje wszelkie ryzyko zgodnie z Umową Klienta i warunkami opisanymi w wybranej przez siebie ofercie. Trader wykonuje operacje handlowe na własną rękę, na swoim koncie i na własne ryzyko.
8.2 Trader akceptuje ryzyko w związku z tym, iż inwestor może nie mieć wystarczającego doświadczenia i wiedzy co może wpłynąć na wyniki handlowania na koncie inwestora oraz prowizję tradera.
8.3 Trader akceptuje ryzyko związane z nieotrzymaniem całkowitej kwoty prowizji z powodu braku wystarczających środków na koncie inwestora, przez co nie może on wykonać danej operacji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie rekompensuje różnicy w prowizji w takim przypadkach.