CopyFX to platforma inwestycyjna do kopiowania transakcji, której właścicielem jest grupa RoboForex.
24/7 Wsparcie Online

CopyFX dodaje nowe funkcje dla systemu cross-copying

26.08.2019 / 17:41

Drodzy Traderzy i Partnerzy,

Dla waszej wygody usługa CopyFX dodaje nowe funkcje dla subskrypcji na platformie. Od teraz mogą Państwo korzystać z kont standard, aby dokonać subskrypcji kont cent i odwrotnie, w ramach systemu cross-copying i kopiowania transakcji, bez żadnych ograniczeń dla rodzaju kont.

Dlaczego jest to korzystne dla Inwestorów?

Inwestorzy z kontami standard mogą subskrybować dowolnego Tradera z kontem cent i kopiować jego/jej transakcje, pomimo odmiennych rodzajów kont.

Dlaczego jest to korzystne dla Traderów?

Traderzy mogą zwiększyć liczbę swoich subskrypcji i otrzymywać większy zysk ze skopiowanych transakcji.

Aspekty kopiowania transakcji między kontami cent a standard

Jeśli skopiują Państwo transakcję z konta standard na konto cent, jego wolumen zostanie skopiowany w lotach centowych, co oznacza, że wolumen będzie podzielony przez 100. Jeśli transakcje są kopiowane w przeciwną stronę, wolumen będzie pomnożony przez 100.

Przykładowo, Trader ma 10 000 amerykańskich centów (100 USD) i dwóch subskrybentów chce skopiować transakcje tego Tradera. Pierwszy subskrybent używa konta cent, na którym jest 20 000 centów, podczas gdy drugi posiada konto standard z kwotą 20 000 USD. Obaj subskrybenci wybrali tryb proporcjonalnego kopiowania. Transakcja Tradera na 1 lot centowy zostanie skopiowana jako 2 loty centowe na konto pierwszego subskrybenta i 2 loty standardowe (200 lotów centowych) na konto drugiego subskrybenta.

Pełny schemat działania systemu cross-copying znajduje się w tabelce.

Konta Inwestora

Konta
Tradera
Pro-Cent
Pro-Standard
ECN-Pro
Pro-Affiliate
Pro-Cent
Pro-Standard
ECN-Pro
Pro-Affiliate

- brak ograniczeń dla kopiowania transakcji.

 - podczas kopiowania transakcji, Inwestor jest narażony na ryzyko związane z odmiennymi spreadami, wymaganiami margin, itd.

 - zgodnie z zasadami CopyFX, kopiowanie transakcji jest niedostępne.

Z poważaniem,
CopyFX