CopyFX adalah platform pelaburan perdagangan salinan dimiliki oleh kumpulan RoboForex.
24/7 Live Sokongan

Glosari


Istilah asas

Pedagang - seorang pedagang, yang transaksinya disalin oleh pelanggan beliau.

Pelabur - satu pemilik akaun perdagangan, di mana transaksi daripada akaun pedagang disalin, atau seseorang.

Syarat langganan - satu set syarat yang ditentukan oleh Pedagang selepas mereka membuka akaun dan mendepositkan dana kepadanya. Keadaan ini termasuk skim komisen Trader dan jumlah komisen ini, serta parameter tambahan lain.

Skim komisen - salah satu parameter syarat langganan, yang menentukan bagaimana Pelabur membayar Pedagang komisen untuk transaksi yang disalin dari mereka.

Tempoh pelaburan - tempoh masa bilakah komisen dipindahkan dan bayaran lain antara Peniaga dan Pelabur dibuat.

Langganan - penerimaan Pelabur terhadap syarat-syarat langganan Peniaga bersama dengan syarat-syarat pembayaran, dan saat bilakah Pelabur mula menyalin transaksi Peniaga ke akaun mereka.

Penyiapan langganan (pembatalan/penyahaktifan) - penamatan proses menyalin transaksi daripada akaun Peniaga kepada Pelabur.